Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Health and Wellness in a Connected Society

Onderzoeksproject (lopend) - In dit project wordt onderzocht hoe nieuwe slimme technologieën kunnen worden gebruikt om fysieke activiteit van mensen te meten, te monitoren en te stimuleren.  

Hierbij wordt gekeken hoe mensen voor wie activiteit van cruciaal belang is (bijvoorbeeld diabetespatiënten of mensen in een revalidatietraject) door middel van ICT extra ondersteund kunnen worden. De interactie tussen gebruikers, zorgverleners en de technologie staat binnen dit onderzoek centraal.

Een aantal vraagstukken die bij het gebruik van deze nieuwe technologieën naar voren komen, is hoe deze technologieën toegepast kunnen worden en wat de effecten hiervan zijn op hun gebruikers. Met een focus op nieuwe technologieën die de fysieke activiteit van mensen kan monitoren, en hierdoor inzichtelijk gemaakt kan worden, zal tijdens dit onderzoeksproject ook gekeken moeten worden naar zowel de impact op gebruikers en de zorgverleners. Daarnaast zal ook onderzocht moeten worden hoe de activiteit van de gebruikers (betrouwbaar) gemeten kan worden en welke interventies kunnen worden gefaciliteerd om fysieke activiteit te stimuleren.

Verbinding met onderwijs
HBO-ICT docent Gido Hakvoort doet zijn onderzoek bij het lectoraat ICT-innovaties in de zorg vanuit het post-doc programma van het SIA. Het doel van dit post-doc programma is het versterken van de verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Praktijkgericht onderzoek en deelprojecten worden daarvoor ondergebracht bij de opleiding.

Gedurende het onderzoek Health and Welness as a Connected Society gaan studenten tijdens de lessen aan de slag met technologische ontwikkelingen. De uitkomsten worden meegenomen in het onderzoek. De bevindingen van het onderzoek worden opgenomen in het lesprogramma. De verbinding tussen onderzoek en onderwijs wordt daarmee versterkt.

 

Soort  Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
Omvang Februari 2019 - januari 2021
Partners 
Status  Lopend 
Medemogelijk gemaakt door SIA