Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

eHealth Innovatie Matrix

Onderzoeksproject (afgerond) - In dit onderzoek is een online tool ontwikkeld, die met praktische instrumenten, informatie en advies ondersteuning biedt aan innovatieprojecten op het gebied van telezorg (eHealth innovaties). Hiermee worden projecteigenaren voorzien van een stevig handvat voor het ontwikkelen van nieuwe elektronische toepassingen in de gezondheidszorg.

De eHix heeft als doel innovatieprojecten en betrokkenen te ondersteunen bij het succesvol realiseren van zorgvernieuwing met ICT; vanaf het eerste idee tot de structurele inbedding in de zorgpraktijk. Het biedt praktische hulpmiddelen en geeft ondersteuning bij het maken van de juiste keuzes, bijvoorbeeld in functionaliteit en vormgeving, in de aansluiting bij de gebruikers, in de benodigde samenwerkingspartners en de financiële aspecten.

De eHix krijgt de vorm van een online tool: de eHix scan en de eHix instrumentenbibliotheek. Met de eHix scan kunnen projecteigenaren of andere betrokkenen bepalen in welke fase een innovatieproject zich bevindt en welke aspecten nog niet voldoende zijn uitgewerkt. De scan geeft dan advies over de vervolgstappen. De bibliotheek voorziet in de juiste instrumenten zoals scans, sjablonen en checklists.

Soort Desk- en fieldresearch
Omvang

 

Opdrachtgever

 Provincie Overijssel

Partners

 Novay

Status Afgerond