Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Digitale Medicatieondersteuning epilepsiepatiënten

Onderzoeksproject (afgerond) – Epilepsiepatiënten moeten met regelmaat hun medicatie innemen. De applicatie DiMove waarschuwt patiënten als ze hun medicatie niet op tijd innemen. DiMove draagt bij aan kennis over de invloed van medicatietrouw op de kwaliteit van leven en de rol die ICT hierin speelt. Uit de pre-pilot is naar voren gekomen dat deelnemers uit de doelgroep enthousiast zijn over de dienst.

Epilepsiepatiënten moeten met regelmaat hun medicatie innemen. De applicatie DiMove stuurt per sms waarschuwingen naar patiënten, die daarnaast ook hun epileptische aanvallen kunnen registreren in een digitaal dagboek. Artsen hebben vervolgens inzage in het medicatie-innamepatroon van de patiënten en hun aanvalskalender.

Het onderzoek heeft zich gericht op de effecten van de applicatie DiMove. Hiervoor is de eHix toegepast. Het onderzoek is succesvol afgerond en inmiddels is DiMove structureel ingevoerd bij SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Zwolle).

Soort Kwantitatief
Omvang  
Opdrachtgever

SIGI (Stichting Innovatieprojecten GezondheidszorgInformatica) 

Partners

 SEIN, Evalan, Dutchbuttonworks

Status  Afgerond