Blockchain technologie en toepassingen

Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van het onderzoek is het genereren van voldoende technische kennis op het gebied van blockchain, dit terug laten vloeien in het onderwijs en zodoende kunnen voldoen aan de vraag vanuit het werkveld.

Om studenten voldoende handvatten mee te geven om daadwerkelijke blockchaintoepassingen te kunnen ontwikkelen is voldoende technische kennis nodig. De verschillende aspecten van blockchain en de werking daarvan is complex en kan ingewikkeld zijn om te doorgronden. De technische werking en vertaling naar softwarearchitectuur zal onderzocht moeten worden zodat we de studenten ook daadwerkelijk aan blockchain toepassingen kunnen laten werken.

Binnen de opleiding HBO-ICT is deze kennis en ervaring momenteel nog niet voldoende aanwezig. De binnen dit project verkregen kennis van deze complexe technologie zal geborgd worden in een kennisbank zodat deze makkelijk is terug te vinden en er voldoende materiaal is om lessen te kunnen geven over het thema blockchain. Dit kan in de vorm van modules of workshops en zowel blended als klassikaal.

Soort  Praktisch onderzoek
Omvang Een jaar (t/m september 2019)
Partners 

DVEP, CareConnection

Status  Lopend 
Medemogelijk gemaakt door TFF