Blended care in de GGZ: leren van best practices

Het inrichten van een langlopende onderzoekslijn van praktijkgericht onderzoek naar blended care in de GGZ.

Technologie krijgt een toenemende rol in de GGZ, maar de gevolgen van online modules in relatie tot reguliere patiëntenzorg zijn niet bekend. Ook hebben zorgprofessionals vragen over de consequenties van het openstellen van het dossier. Voor professionals en patiënten is het belangrijk dat de negatieve gevolgen vermeden worden en de positieve gevolgen doelgericht ingezet kunnen worden.

In de dagelijkse praktijk wordt technologie namelijk al regelmatig ingezet. Behandelaren en patiënten voeren gesprekken via een webcam, patiënten kunnen steeds vaker hun dossier online inkijken en behandelingen kennen online modules die gecombineerd worden met reguliere zorg (blended care)

Soort: Kwalitatief 
Looptijd:1 jaar 
Partners: NHL Stenden, GGZ Friesland en GGZ Drenthe 

 

Status: Lopend
Mede mogelijk gemaakt door: KIEM HBO