Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

ACT@Scale

Onderzoeksproject (afgerond) - In dit programma werkten veertien projecten in zes regio’s de afgelopen drie jaar samen om nieuwe vormen van zorg beschikbaar te maken voor de inwoners van deze regio’s. Het lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg heeft hierin samengewerkt met het UMCG (Groningen), onder leiding van Philips Healthcare. Het programma is afgerond en de eindresultaten zijn opgeleverd.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft als doel gesteld dat het risico op vroegtijdige sterfte door hart- en vaatziekten, kanker, diabetes of chronische ademhalingsziekten in Europa tegen 2025 met 25% verminderd moet zijn. Veel overheden beschouwen integrale zorg als essentieel onderdeel om een efficiëntere, patiëntgerichte en continue zorg voor de steeds ouder wordende EU-bevolking mogelijk te maken. Hoewel veel lokale geïntegreerde zorgprogramma’s erg succesvol zijn, slagen ze er niet in om hun volledige potentieel op grote schaal te benutten.

Doel van het onderzoek

ACT@Scale is het eerste initiatief in zijn soort om de organisatorische en structurele processen te onderzoeken die nodig zijn voor een succesvolle implementatie van geïntegreerde zorg en eHealth op grote schaal. 

twee mensen bekijken een zorgprogramma op een tablet

Het UMC Groningen was onderdeel van het ACT@Scale-programma in de regio Noord-Nederland.De doelstelling was om drie geïntegreerde zorg en eHealth programma’s voor meer patiënten beschikbaar te stellen en de programma’s uit te rollen in andere regio’s. De afgelopen drie jaar is onderzoek gedaan naar behandelresultaten en zorgkosten van grote groepen ouderen en mensen met chronische ziekten zoals COPD en hartfalen. 

Promotieonderzoek

Het Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg heeft met het UMCG samengewerkt in het onderzoek naar duurzame business modellen van de deelnemende programma’s. De onderzoeksresultaten maken namelijk een belangrijk onderdeel uit van het promotieonderzoek van Sander Holterman. Hij doet daarin onderzoek naar structurele inbedding en bekostiging van digitale innovaties in de zorg. Zijn promotieonderzoek is mede mogelijk gemaakt door een donatie van het Noaber Fonds aan het onderzoeksperspectief Business & Implementatie van het Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg. Het promotieonderzoek is gestart in maart 2018 voor de duur van drie jaar. 

 "Wat hebben van de programma’s in de verschillende regio’s geleerd dat het invoeren van zowel integrale zorg als eHealth een complexe opgave is. Het vraagt om verandering in de organisatie van zorg, goede de regionale samenwerking, andere taakverdelingen binnen een team van zorgprofessionals en financiering op lange termijn. We zien grote verschillen tussen de zorgstelsels, de rol van de (regionale) overheden en zorgverzekeraars. In de drie jaar dat we de programma’s gevolgd hebben, zijn er een aantal gestopt maar zijn ook een aantal programma’s grootschalige ingevoerd. Zo hebben we kunnen optekenen wat er wel en wat er niet werk. Dit kunnen we gebruiken bij toekomstige implementaties”, aldus Sander Holterman.

ACT@Scale Handboek

De eindresultaten van het project zijn gebundeld in het ACT@Scale handboek met daarin inzichten en aanbevelingen om grootschalige implementatie mogelijk te maken. Het handboek beschrijft de goede voorbeelden en werkwijzen in de zes deelnemende Europese regio's.

Meer informatie

Voor meer informatie over ACT@Scale, ga naar website van het samenwerkingsverband en download hier het volledige ACT@Scale handboek voor meer details over de geleerde lessen, voorbeelden en resultaten. 

 

Soort  Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
Omvang 3 jaar
Partners 

Philips, lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg, Universitair Medisch Centrum Groningen en vijf EU regio's

Status  Afgerond
Opdrachtgever Universitair Medisch Centrum Groningen