Header van het Lectoraat ICT in de Zorg

ACT@Scale

Onderzoeksproject (lopend) - Het lectoraat werkt samen met het UMCG en vijf Europese regio’s in een driejarig Europees programma ACT@Scale, onder leiding van Philips. Dit programma, gericht op chronisch zieken en ouderen, verzamelt gegevens en analyses over de behandelresultaten en zorgkosten van eHealth, met als doel 'best practices' voor telezorg te ontwikkelen, te testen en in te zetten.

Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg en UMCG hebben binnen dit consortium de taak om inzicht te krijgen in de kwaliteit van deze telezorgprogramma's en de (economische) gevolgen voor ziekenhuizen en patiënten. Dit is nodig voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen in de zorg, waarbij verschillende zorgverleners, zoals een huisarts en een specialist, samen verantwoordelijk zijn voor patiënten met chronische ziekten als COPD en hartfalen.

Doel van het onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek zijn relevant voor beleidsmakers, verzekeraars, patiënten en zorgaanbieders. Het doel is 'best practices' voor telezorg voor patiëntgroepen te ontwikkelen en te testen in Europa. Het gezamenlijke streven van het consortium is om in 2019 75.000 patiënten met telezorg te ondersteunen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje en Denemarken. Meer informatie is te vinden op de website van het consortium.

Promotieonderzoek

De onderzoeksresultaten maken een belangrijk onderdeel uit van het promotieonderzoek van Sander Holterman. Hij doet daarin onderzoek naar structurele inbedding en bekostiging van digitale innovaties in de zorg. Zijn promotieonderzoek is mede mogelijk gemaakt door een donatie van het Noaber Fonds aan het onderzoeksperspectief Business & Implementatie van het Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg. Het promotieonderzoek is gestart in februari 2018 voor de duur van drie jaar.

Soort  Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
Omvang 3 jaar
Partners 

Philips, lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg, Universitair Medisch Centrum Groningen en vijf EU regio's

Status  Lopend 
Opdrachtgever Universitair Medisch Centrum Groningen