Access to Music for People with Dementia

De kwaliteit van leven van mensen met dementie neemt snel af wanneer zij moeilijkheden ervaren bij het gebruik van alledaagse producten en hun initiatief verliezen. We bestuderen hoe slimme technologie mensen met een milde tot matige vorm van dementie kan ondersteunen en hen kan laten profiteren van de positieve effecten van het luisteren naar muziek in het dagelijks leven.

We starten met het onderzoeken van de mogelijkheden die muziek biedt en hoe dit aansluit bij de wensen van thuiswonende mensen met dementie. Vervolgens onderzoeken we samen met deze twee richtingen voor het toegankelijker maken van de muziek:

1. Hoe kan slimme technologie het bedienen van muziek eenvoudiger maken?
2. Hoe kan slimme technologie het verlies aan initiatief opvangen?

Naast het uitvoeren van literatuuronderzoek zal in deze fase van het project veel worden ontworpen, gebouwd en getest met de doelgroep. Met de inzichten die hieruit volgen gaan we een grondige evaluatie uitvoeren om zo tot algemene inzichten te komen.

Het doel van dit project is het creëren van nieuwe van kennis en inzichten op het gebied van ontwerpen voor mensen met dementie, én deze kennis zo vorm te geven dat zowel het werkveld als het onderwijs hier direct mee aan de slag kunnen.