Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

ICT-innovaties in de Zorg

De komende jaren komt er heel wat op de gezondheidszorg af: de vraag naar zorgt stijgt, maar het aantal zorgverleners niet. Een slimme inzet van ICT kan de zorg ontzorgen. Bekijk hoe lector Marike Hettinga het werk van wijkverpleegkundigen ondersteunt met een handige kennistool, om E-health makkelijker in te zetten in de zorg.


Drie onderzoeksperspectieven

Het lectoraat stelt dat de kans op structurele inbedding sterk toeneemt als er in een innovatietraject gekeken wordt vanuit drie perspectieven: de zorgpraktijk, de techniek en de business-implementatie. De onderzoeksactiviteiten van het lectoraat zijn daarom multidisciplinair ingestoken vanuit drie onderzoeksperspectieven: Smart & Connected, Innovatie & Zorgpraktijk en Business & Implementatie.

Meer over de onderzoeksperspectieven

Praktijkgerichte onderzoeksprojecten

Veel bedrijven houden zich bezig met geweldige eHealth-innovaties. Apps, serious gaming, digitale dossiers, er is veel mogelijk. Toch lukt het maar weinig innovaties door te dringen in het complexe zorglandschap. De praktijkgerichte onderzoeksprojecten van het lectoraat richten zich dan ook op vragen als: Wat zijn passende businessmodellen bij zorginnovaties? Hoe ontwerp en ontwikkel je samen met gebruikers zorg en ICT?

Meer over de onderzoeksprojecten

Laatste nieuws: Promotie Annemarie van Hout: telezorg in de verpleegkundige praktijk

Onderzoeker Annemarie van Hout is gepromoveerd met het proefschrift ‘Understanding telecare construction work. An ethnography of nursing practices’, over veranderingen in de verpleegkundige zorg door technologie. In haar proefschrift beschrijft Annemarie de veranderende zorgpraktijken en hoe verpleegkundigen daar mee omgaan.

Bekijk alle nieuwsberichten

Uitgelicht onderzoek: Dementie op de kaart

Deltaplan Dementie

Windesheim heeft zich, als eerste hbo-instelling van Nederland, aangesloten bij het Deltaplan Dementie. ProMemo, het expertise-centrum dat recent is opgericht door de lectoraten Innoveren in de Ouderenzorg en ICT-innovaties in de Zorg, draagt bij aan een dementievriendelijker Nederland.

Meer over ProMemo