regionaal alcoholbeleid

Ondersteuning regionaal alcoholbeleid en kennisvergroting

Jongeren drinken vaak al op jonge leeftijd veel alcohol. De overheid probeert deze tendens te keren met wetgeving en de campagne ‘Nix onder de 18’. Ook op regionaal en lokaal niveau zijn er beleidsinitiatieven die het alcoholgebruik onder jongeren moeten ontmoedigen. Verslavingspreventie van Windesheim onderzoekt de effecten en werking van regionaal alcoholbeleid en zet haar expertise graag voor gemeenten en provincies in.

In het kort

Wat werkt wel en wat niet? Dat zijn de vragen waarop de lokale en regionale overheden graag antwoord krijgen. Verslavingspreventie helpt die vragen te beantwoorden met onderzoek naar factoren die de alcoholconsumptie van jongeren mogelijk beïnvloeden. Met methodiekbeschrijvingen, draagvlak- en  scholierenonderzoeken, levert Windesheimlector Rob Bovens bouwstenen voor de ontwikkeling van alcoholbeleid.

Lees meer

Gemeenten en regio's

Verslavingspreventie biedt met onderzoek ondersteuning aan gemeentelijk en regionaal alcoholbeleid in onder meer Hardenberg, Utrecht, Delft en de regio’s Twente, Noordwest-Veluwe, Veluwevallei en Flevoland.

Publicaties vindt u hier

Rob Bovens over de 18-jaar grens

‘Net zoals we ooit in het verleden vaststelden dat het verstandig is om pas op 18-jarige leeftijd een auto te besturen, stellen we datzelfde nu vast voor het drinken van alcohol. Op lange termijn vinden we het waarschijnlijk heel normaal. Die mentaliteitsverandering heeft tijd nodig.’

Lees het nieuwsbericht

Voorbeeldgedrag ouders en IkPas

Jongeren groeien op in een omgeving waarin alcoholgebruik geaccepteerd is, veelal zelfs wordt aangemoedigd. Volwassenen realiseren zich vaak niet dat de wijze waarop zij met alcohol omgaan een deel van de alcoholproblematiek onder de jeugd veroorzaakt of bevordert. Met name ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Het lectoraat verslaving onderzocht de invloed van de deelname aan IkPas door Hardenbergse ouders op de opvoeding van hun kinderen.

Zie voor het onderzoek in Hardenberg