lectoraat verslaving mgv

Het Codelab

Het Codelab werkt met speciaal getrainde codeurs die beoordelen of motiverende gespekstechnieken voldoen aan de internationale normen zoals die worden geformuleerd in Motivational Interviewing Treatment Integrity 4.2.1.

In juni 2015 brachten Jannet de Jonge en enkele collega-onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam een bezoek aan het MicLab. Zij werden getraind in de Motivational Interviewing Treatment Integrity 4.2.1. Sinds 1 februari 2017 is het codelab Motiverende gespreksvoering binnen Windesheim in bedrijf. Het codelab is onderdeel van de samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam in het Expertisecentrum MGV.

Codeurs

Tot nu toe zijn drie codeurs getraind door Jannet de Jonge getraind in de MITI 4.2.1. De codeurs beoordelen daarmee gesprekken om te bepalen in welke mate een gesprek voldoet aan de normen voor MGV. Momenteel loopt een pilotproject in samenwerking met het Netherlands School op Public Health waarin de kwaliteit van een online assessment voor motiverende gespreksvoering wordt onderzocht. De beoordeling van gesprekken wordt gerealiseerd door het Codelab. Ons codelab is een enige in zijn soort in Nederland. Doelstelling is een bijdrage te kunnen leveren aan kwaliteitsborging van MGV in Nederland.