lectoraat verslaving mgv

Over Motiverende Gespreksvoering Expertisecentrum

Motiverende gespreksvoering of motivational interviewing is effectief in het motiveren van mensen met bijvoorbeeld verslavingsproblemen tot gedragsverandering.*

MGV is opgenomen in de Nederlandse behandelrichtlijnen voor stoornis in alcoholgebruik en de richtlijn Tabak. Ook is MGV opgenomen in de databank effectieve interventies van MOVISIE en in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Het merendeel van studenten in opleidingen tot zorg- of welzijnsprofessional wordt  getraind in motiverende gespreksvoering. Dit geldt ook voor veel professionals in de dagelijkse werkpraktijk.

Effectonderzoeken

Niet alle onderzoeken naar de effecten van motiverend gespreksvoering hebben een positieve uitkomst. Andere vormen van behandeling blijken soms even effectief. Als we nauwkeuriger naar de kwaliteit van de motiverende gesprekken in deze studies kijken, valt op daar dikwijls niets over bekend is. In de training voorafgaande aan de studie of tijdens het onderzoek, is weinig aandacht besteed aan Quality Assurance (Miller & Rollnick, 2014). Toch wil je als onderzoeker zeker weten dat motiverende gespreksvoering voldoende bekwaam wordt uitgevoerd.

De effectiviteit van MGV volgens de richtlijnen uitgevoerd, hangt sterk samen met de hoeveelheid/percentage zuivere MGV-interventies die de therapeut doet. De kwaliteit van de gespreksvoering kan beoordeeld worden door grondige analyse van de gevoerde gesprekken. Door het geven van concrete feedback en monitoring van de MGV-elementen in gesprekken, kunnen we de kwaliteit van de interventies aanzienlijk verbeteren. Met het inzetten analyse, feedback en monitoring is de effectiviteit van MGV beter te waarborgen. Het expertisecentrum biedt deze intensieve vorm van gespreksanalyse en concrete feedback.

Coderingen in motiverende gespreksvoering

Sinds 2010 beoordelen wij gesprekken die in de praktijk gevoerd worden en beoordelen wij in hoeverre deze voldoen aan kenmerken van motiverende gespreksvoering. Deze integriteitsbeoordelingen vonden bijvoorbeeld plaats in het kader van een landelijke effectstudie naar een behandeling voor jongeren die cannabis gebruiken (de Gee et al, 2014). Ook deden wij beoordelingen naar aanleiding van een training voor begeleiders die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking (de Jonge et al, 2016).
Een aantal van oorsprong Amerikaanse beoordelingssystemen wordt vergeleken met Nederlandse meetinstrumenten in Nederlandse praktijksituaties. Uitkomsten van de onderzoeken geven input aan verbetering van de werkpraktijk.

Doelstellingen van het expertisecentrum

 • Beantwoording van vragen op het gebied van MGV door middel van praktijkgericht onderzoek.
 • Disseminatie van MGV door training in MGV-evaluatie- en beoordelingsinstrumenten.
 • Disseminatie van MGV-kennis, zoals effectieve ingrediënten en werkingsmechanismen d.m.v. publicaties.
 • Evaluatie van vormen om MGV-deskundigheid te bevorderen, zoals evaluatie van MGV training, coaching en feedback, codering en certificering.
 • Aanbevelingen doen voor borging van MGV-deskundigheid en de voorwaarden hiertoe.
 • Kennis vergroten over onder meer psychometrische kwaliteiten en toepassingsmogelijkheden van verschillende MGV-evaluatie- en beoordelingsinstrumenten.

Aanbod beoordelingsinstrumenten

De volgende beoordelingsinstrumenten zijn beschikbaar vanuit het expertisecentrum:

 • Motivational Interviewing Skill Code
 • Motivational Interviewing Treatment Integrity 4.2
 • Motivational Interviewing Target Scheme
 • Coding system Motivational Interviewing

Scope van het expertisecentrum

 • Beoordeling van praktijkgesprekken. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen daarvoor verschillende beoordelingsinstrumenten worden ingezet.
 • Training van docenten, onderzoekers of MGV-trainers in het gebruik van beoordelingsinstrumenten.
 • Consultancy-aanbod gericht op kwaliteitsborging van MGV in onderwijs, onderzoek en praktijk.

*  Gedragsverandering, zie Tanner-Smith & Lipsey, 2015 en Smedslund, 2011. Gezondheidsgedrag, zie Lundahl et al., 2013 en Cushing et al., 2014.