Twee studenten in gesprek

Motiverende Gespreksvoering Expertisecentrum

Motiverende gespreksvoering (MGV) is een effectieve gespreksmethode om mensen te motiveren tot verandering, toepasbaar bij verschillende typen gedragsverandering.

In het kort

Het Motiverende Gespreksvoering Expertisecentrum heeft als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van motiverende gesprekken. Het gaat daarbij om MGV in onderzoekssituaties en in de praktijk van de sociaal of gezondheidsmedewerkers zoals  maatschappelijk werkers, verpleegkundige, psychologen of artsen.

Lees meer over MGV

Voor wie?

Het expertisecentrum richt zich op professionals met vragen over MGV-kwaliteitsbeoordeling:

  • docenten die lesgeven over MGV, MGV/MI-trainers  en -coaches;
  • praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van MGV;
  • Mbo-, hbo- en universitair opgeleide professionals in de zorg- en dienstverlening en in het onderwijs, die met patiënten, cliënten of studenten gesprekken voeren op basis van de principes van MGV.

Ons aanbod

Wij bieden kwaliteitsbeoordelingen van motiverende gesprekken:

  • Analyse en beoordeling van gesprekken in het codelab door betrouwbare codeurs;
  • training in beoordelingssystemen voor motiverende gespreksvoering;
  • consultancy gericht op kwaliteitsborging van motiverende gespreksvoering in onderwijs, onderzoek en praktijk.

Samenwerking

Het expertisecentrum Motiverende Gespreksvoering is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen Windesheim en de Hogeschool van Amsterdam. In projecten wordt samengewerkt met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA); medewerkers van het Netherlands School of Public Health (NSPOH) en trainers van de Nederlandse trainersvereniging Motiverende Gespreksvoering (MINTned).


Lees meer over het Codelab