Twee studenten met twee ouderen aan een tafel

Publicaties

De ontwikkelde kennis wordt door het Expertisecentrum Dementie gebundeld, waar nodig doorontwikkeld en verspreid. Hieronder een overzicht van publicaties die u kunt downloaden.

14 Resultaten
 1. Evaluatie door casemanagers dementie 17 maart 2017

  Deze publicatie gaat over een praktijkgerichte explorerende studie die beoogt inzicht te geven in de wijze waarop casemanagers dementie vorm en inhoud geven aan de evaluatie van hun begeleiding van het informele zorgnetwerk.
  Download
 2. Involving people with dementia in developing an interactive web tool for shared decision-making: experiences with a participatory design approach 12 maart 2017

  The aim of this study was at gaining insight into the participatory design approach of involving people with dementia in the development of the DecideGuide, an interactive web tool facilitating shared decision-making in their care networks. Article in Disability and Rehabilitation, march 2017.
  Download
 3. Beslissen als samenspel 01 februari 2017

  Hogeschool Windesheim en de Hogeschool Rotterdam ontwikkelde de Gespreksleidraad gezamenlijke besluitvorming in complexe situaties. Dit model helpt casemanagers dementie bij het gezamenlijk nemen van (complexe) beslissingen. In Denkbeeld (uitgave febr. 2017) verscheen hierover een artikel.
  Download
 4. Toolbox Professionele interactie in zorgnetwerken van mensen met dementie 06 december 2016

  Een internationaal team van onderzoekers en casemanagers dementie ontwikkelden een toolbox die bestaat uit een aantal tools die de interactie met mensen met dementie ondersteunen, vergemakkelijken en kunnen verbeteren. Andere tools richten zich juist op de interactie met de mantelzorgers. Er worden best practices beschreven en handige hulpmiddelen gegeven om de interactie te bevorderen. Daarmee is de toolbox interessant voor studenten en beginnende beroepsbeoefenaars, maar ook voor de ervaren professional. Er is een Nederlandse en een Engelse versie beschikbaar.
  Download
 5. Communiceren met mensen met dementie 01 april 2016

  Communicatie tussen personen met dementie en hun omgeving is van groot belang. Helaas verloopt die communicatie vaak steeds moeizamer. Professionele zorg- en hulpverleners, zoals logopedisten, kunnen hierbij ondersteunen. Om die ondersteuning te optimaliseren, ontwikkelde het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg samen met de opleiding Logopedie een invullijst.
  Download
 6. Glimlachjes bij dementie 08 maart 2016

  Wilt u uw glimlach met ons delen? Met dit verzoek vroeg ProMemo in de week van Wereld Alzheimerdag, aandacht voor ervaringen of situaties rondom dementie die humorvol, gek, lief of grappig zijn. Kortom, situaties die een glimlach oproepen. Deze glimlachjes zijn gebundeld in een boekje dat u hier kunt downloaden. Met dank aan alle mensen die hun glimlach wilden delen.
  Download
 7. An interactive webtool for facilitating shared decision making in dementia-care networks: a field study 07 juli 2015

  Verlag van een 5-maanden durende pilotstudie met DEbeslisgids, een interactieve beslistool voor gezamenlijke besluitvoering bij dementie.
  Download
 8. Casemanagement dementie - Methodisch werken en positionering in de keten 27 januari 2015

  Deze werkmethodiek heeft vooral betrekking op een deel van de complexe praktijk van casemanagement. De beschreven methoden en tools zijn mede ontwikkeld door bij het onderzoek betrokken professionals. Deze werkmethodiek bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over de positionering van casemanagement in de dementieketen. Deel 2 gaat over methodisch werken in de begeleidingsfasen. Een toelichting op de tools en in welk netwerk ze zijn ontwikkeld, hoe ze zijn ontwikkeld en om welke reden(en) staan in het laatste hoofdstuk Verantwoording.
  Download
 9. An interactive web tool to facilitate shared decision making in dementia: design issues perceived by caregivers and patients 01 juli 2014

  In deze publicatie wordt beschreven waaraan een digitale beslistool voor gezamenlijke besluitvoering bij dementie moet voldoen als het gaat om gebruiksvriendelijkheid en doelmatigheid.
  Download
 10. Towards an interactive web tool that supports shared decision making in dementia: identifying user requirements 01 juli 2014

  In deze publicatie wordt welke behoeften de verschillende gebruikers hebben als het gaat om een digitale beslistool voor gezamenlijke besluitvoering bij dementie.
  Download