Twee studenten met twee ouderen aan een tafel

Professionalisering van de interactie tussen casemanagers en mensen met dementie

Onderzoeksproject (afgerond) - Casemanagers vinden een goed contact met hun cliënten de basis van hun werk. Maar hoe geef je die interactie nu precies goed vorm? Deze vraag staat centraal in het internationaal onderzoek naar professionalisering van de interactie tussen casemanagers en zorgnetwerkleden.

Ontwikkeling toolbox

De contacten van casemanagers met leden van het zorgnetwerk van dementiepatiënten vormen een cruciaal element in hun professionele ondersteuning. Tegelijkertijd geven zij aan op dit gebied over onvoldoende beproefde instrumenten en competenties te beschikken. Onderzoekers en casemanagers in Canada, België en Nederland werken daarom samen aan een toolbox (met Good Practices en professionele methodieken) om de professionalisering van case managers in hun contact met leden van het dementiezorgnetwerk te faciliteren.

Internationale uitwisseling

Omdat de deskundigheid van casemanagers ten aanzien van deze contacten op dit moment beperkt is, kan internationale uitwisseling van deze deskundigheid een goed middel vormen om de professionalisering op landelijk niveau te ondersteunen. Een internationaal netwerk van casemanagers ontbreekt echter nog. Het voorliggende project is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen Belgische, Canadese en Nederlandse organisaties op het gebied van case management, onderzoek en onderwijs.

Nederland

Onderzoeker Cecile aan de Stegge werkt in Nederland met zes casemanagers van Geriant en met zes casemanagers van het Netwerk Dementieplus Noord-West Veluwe. Ook studenten van diverse opleidingen op het gebied van Gezondheid en Welzijn worden bij dit onderzoek betrokken.

Belgie

De twee onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven werken samen met vier casemanagers  van het kleine maar zeer innovatieve FOTON- project van Familiezorg West-Vlaanderen te Brugge.

Canada

De Huntington University uit Sudbury werkt samen met vier zeer ervaren ‘care coördinators’ uit de grote zorgorganisatie North East Canadian Community Care Access Centre (NECCAC).

  
Klankbordgroep en consortium

Ons werk wordt periodiek  becommentarieerd door een klankbordgroep (waarin o.a. MEZZO, www.patientervaringsverhalen.nl en Alzheimer Nederland ) en een Consortium met daarin de bestuurders van alle betrokken organisaties. RAAK International betrok tot nog toe naast 20 casemanagers ook 56 mantelzorgers van mensen met dementie en 12 verzorgenden in haar onderzoek. 

Programma Professionalisering Casemanagement Dementie

Dit project maakt deel uit van het programma Professionalisering Casemanagement Dementie, een omvangrijk onderzoek- en ontwikkelprogramma gericht op de professionalisering van casemanagement dementie. Andere onderzoeken binnen dit programma zijn Methodisch werken bij dementie en Shared decision making in zorgnetwerken van ouderen met dementie.

 

 Abstract
 Soort kwalitatief
 Omvang

vier internationale organisaties 

 Opdrachtgever

SIA-Raak Internationaal (financier)

 Partners
  • V&VN Netwerk casemanagers dementie
  • Beroepsvereniging voor casemanagers dementie
  • Geriant, Heerhugowaard, Nederland
  • Dementie Zorg + Noord West Veluwe, Nederland
  • Vilans, Kenniscentrum langdurige zorg, Utrecht, Nederland
  • Huntington University, Sudbury, Canada
  • LUCAS, België
  • Zorgnet Vlaanderen
 Status lopend (februari 2013 - februari 2015)