Twee studenten met twee ouderen aan een tafel

Methodisch werken bij dementie

Onderzoeksproject (afgerond) - Uit recent onderzoek van het NIVEL en het Trimbos Instituut weten we dat er landelijk veel variatie is in de positionering, invulling en organisatie van casemanagement dementie. De positie van casemanagers in de keten van dementiezorg is daardoor moeilijk te duiden. Methodisch werken kan het professioneel functioneren verbeteren. Welke methodieken kunnen casemanagers hiertoe inzetten en hoe kunnen we dit methodisch handelen versterken?

Windesheim en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) doet de komende twee jaar onderzoek hiernaar. Een multidisciplinair consortium levert daarbij input, denkt kritisch mee en toetst het draagvlak van de ideeën. In dit consortium zitten onder andere drie Communities of Practice (COPs; netwerken dementie uit de regio’s Nijmegen, Twente en Drenthe).

Twee onderzoeksvragen

Twee onderzoeksvragen staan centraal:

  1. Welke instrumenten worden gebruikt door de verschillende casemanagers binnen de informele zorgketen? Welke nieuwe methodieken kunnen ontwikkeld worden? Hoe werken casemanagers en kunnen we gebruikte methodieken ook elders implementeren?
  2. Hoe kunnen we methodisch werken binnen de zorgketen dementie versterken?  Hierbij kijken we voornamelijk naar de samenwerking tussen casemanagers met andere professionals en naar hoe afspraken zijn gemaakt over taken en verantwoordelijkheden.

Programma Professionalisering Casemanagement Dementie

Dit project maakt deel uit van het programma Professionalisering Casemanagement Dementie, een omvangrijk onderzoek- en ontwikkelprogramma gericht op de professionalisering van casemanagement dementie. Andere onderzoeken binnen dit programma zijn Professionalisering van de interactie tussen casemanagers en mensen met dementie en Shared decision making in zorgnetwerken van ouderen met dementie.

 

 Abstract
 Soort Kwalitatief / Pratice Development
 Omvang Drie COP’s met elk drie à vier casemanagers en een coördinator
 Opdrachtgever

Sia RAAK publiek (financier)

 Partners

Project Ketenzorg Dementie Midden en Noordwest Twente,  Netwerk Dementie Drenthe, Netwerk Dementie Nijmegen, V&VN Netwerk Casemanagers dementie - Beroepsvereniging voor casemanagers dementie, Hogeschool Arnhem/Nijmegen, Nijmegen (Lectoraat Langdurige zorg), Hogeschool Rotterdam (Lectoraat Transities in de zorg), Vilans Kenniscentrum langdurende zorg

 Status Lopend