Twee studenten met twee ouderen aan een tafel

Windesheim richt regionaal netwerk voor cultuursensitieve zorg en dementie op

30 november 2017

Netwerk wil bijdragen aan het ontwikkelen van cultuursensitieve dementiezorg bij de aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten.

Om zowel voorbereid te zijn op de groeiende groep oudere migranten met dementie, als om kwaliteit van zorg voor iedereen te kunnen bieden, ontstond in de regio Zwolle de wens om een regionaal netwerk voor cultuursensitieve zorg en op te richten. ProMemo, het expertisecentrum dementie voor professionals van Windesheim, pakte de handschoen op en trok Dementiezorg voor Elkaar aan als adviseur. Samen zetten zij een netwerk op dat wil bijdragen aan het ontwikkelen van cultuursensitieve zorg bij de aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten.

Ondersteuning op maat en themabijeenkomsten

Het Netwerk voor Cultuursensitieve Zorg en Dementie wil ondersteuning op maat geven. De opbrengsten hiervan én van het gezamenlijke proces zullen we vastleggen en landelijk verspreiden via Dementiezorg voor Elkaar. Op deze manier kunnen ook andere professionals aan de slag met de inzichten die de trajecten opleveren. We willen het leren van elkaar bovendien stimuleren door het organiseren van (thema)bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst staat gepland op 19 februari 2018 van 13.30 – 16.30 uur in Zwolle.

Aanmelden voor de bijeenkomst van 19 februari

Groeiende stijging aantal oudere migranten

De verwachting is dat het aantal mensen met dementie in Nederland als gevolg van de vergrijzing snel zal toenemen naar 307.000 in 2020 en naar 423.000 in 2030. Het aantal oudere migranten (Turks, Marokkaans, Surinaams) met dementie stijgt twee maal zo snel: in 2020 zijn er 38.000 allochtonen met dementie en in 2030 zijn dat er naar alle waarschijnlijkheid 60.000. Dementie komt bij niet-westerse oudere migranten waarschijnlijk drie- tot viermaal vaker voor dan in de van oorsprong Nederlandse bevolking. Dit heeft ermee te maken dat ook de risicofactoren voor dementie vaker voorkomen bij mensen met een migratie achtergrond, zoals het hebben van diabetes en hart- en vaatziekten. 

Onderdiagnostiek dementie

Er is een vermoeden dat er sprake is van onderdiagnostiek, omdat zowel bij de ouderen zelf als bij de familieleden weinig bekend is over dementie, de uitingsvormen ervan, de mogelijkheden voor behandeling (waaronder voorlichting en psycho-educatie) en de mogelijkheden voor ondersteuning (thuiszorg, casemanagement, etc.). Ook is er ondergebruik van voorzieningen. Slechts 1% van de mensen met een Marokkaanse achtergrond en 7% van de mensen met een Turkse achtergrond maken gebruik van thuiszorg tegenover 16% van den mensen met een autochtone achtergrond. Bij intramurale voorzieningen zijn de verschillen nog groter. Daar woont ongeveer 99% van de ouderen met dementie met een migratie achtergrond thuis, terwijl dit bij ouderen met een autochtone achtergrond maar ongeveer 70% is. Een verklaring hiervoor is te vinden in 1) onbekendheid van het zorgaanbod, en 2) niet aansluiten van het zorgaanbod op de behoeften van patiënten en mantelzorgers. 

Aangekondigd tijdens symposium op 6 november

Op 6 november hield Windesheim samen met Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen, een mini-symposium over dementie en ouderen met een niet-westerse achtergrond. Tijdens dit symposium werd het netwerk aangekondigd en waren er diverse sprekers: