Twee studenten met twee ouderen aan een tafel

Digitale beslishulp voor gezamenlijke besluitvorming bij dementie

03 februari 2016

Kwartiermaker Expertisecentrum Dementie promoveert op ontwikkeling webtool.

Shared decision making (gezamenlijke besluitvorming) is een methode om patiënten meer te betrekken bij  beslissingen over hun eigen situatie. Een mooi uitgangspunt, maar professionals zoals casemanagers vinden het vaak lastig deze methode toe te passen. Bovendien zijn de beschikbare ondersteunende beslishulpen niet geschikt voor de dementiepraktijk. Onderzoeker Marijke Span ontwikkelde daarom in haar promotieonderzoek een digitale, interactieve beslishulp bij dementie.

Promotie op 19 februari

Op 19 februari promoveert Marijke Span aan de VU te Amsterdam op het proefschrift getiteld: Developing an interactive web tool to facilitate shared decision-making in dementia care networks: a participatory journey. Het proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een interactieve webtool, DEbeslisgids, die casemanagers helpt bij het ondersteunen van gezamenlijke besluitvorming in zorgnetwerken van mensen met dementie. DEbeslisgids is stapsgewijs ontwikkeld vóór en mét mensen met dementie, hun mantelzorgers en casemanagers. Zij zijn in alle ontwikkelfasen betrokken geweest.

Lees meer over het onderzoek