Twee studenten met twee ouderen aan een tafel

Expertisecentrum Dementie voor Professionals

De dementiezorg in de regio Zwolle is voldoende maar kan beter, horen we steeds weer in de dementiepraktijk. ProMemo, het expertisecentrum Dementie voor Professionals, wil aan die verbetering graag een bijdrage leveren.

In het kort

ProMemo wil de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun netwerk verbeteren. Een duurzame verbinding tussen beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek is daarbij erg belangrijk.


Lees meer

De mens achter dementie

Iedere persoon met dementie is anders en vraagt iets anders van professionals. Het expertisecentrum wil professionals hier meer zicht op geven door aandachtig naar mensen te luisteren, te kijken en hen een stem te geven.

Samen met professionals

We richten ons op innovatief ingestelde mbo- en hbo-professionals in de dementiepraktijk. Samen en voor hen stellen we een gezamenlijke onderzoeksagenda op met als doel innovatie van de beroepspraktijk.

Samenwerking lectoraten

De Windesheimlectoraten Innoveren met Ouderen en ICT-innovaties in de Zorg namen het initiatief tot de oprichting van ProMemo.