Meisje die een hap neemt van een koekje

Bewegen, Gezondheid en Welzijn

Bewegen en positieve lichaamsbeleving zijn van belang voor ons welbevinden. We passen dit ook toe binnen de psychomotorische therapie.

Binnen de psychomotorische therapie (PMT) is de laatste decennia een belangrijk aanbod van bewegings- en lichaamsgerichte interventies ontwikkeld. Ze worden ingezet wanneer welzijn en kwaliteit van leven onder druk komen te staan door psychosociale of psychiatrische problematiek.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn richt zich op de werkzaamheid van deze bewegings- en lichaamsgerichte interventies. We onderscheiden drie onderzoekslijnen gericht op:

Het verbeteren van het lichaamsbewustzijn

Binnen deze onderzoekslijn richten we ons onderzoek op het verbeteren van het lichaamsbewustzijn en de onderkenning en herkenning van ervaringen en emoties die hiermee gepaard gaan, in het bijzonder op het gebied van psychosomatische problematiek en trauma.

Regulatie van gevoel en gedrag

Binnen deze onderzoekslijn focussen we ons op het herwinnen van controle door het oefenen met nieuw gedrag. Het accent ligt op weerbaarheidsinterventies voor onder anderen mensen met een licht verstandelijke handicap, mensen met eetstoornissen en mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

Expressie en ontspanning

Tot slot richten we ons op vormen van ontspanning en bewegingsinterventies, maar ook op de betekenis van beweging en voorbereidende trajecten voor mensen met psychiatrische problematiek, zodat deelname aan dergelijke activiteiten wordt bevorderd.

Ontwikkeling instrumenten

Het onderzoek naar deze interventies vindt plaats in de orthopedagogische hulpverlening, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en de revalidatie. Daarnaast richten we ons op het ontwikkelen van instrumenten die in de (psychomotorische) diagnostiek of effectevaluatie ingezet kunnen worden.

11 Resultaten
 1. Lichaamsbeleving en psychomotorische therapie 21 november 2017

  Onderzoeksproject (lijn 1, lopend) - Het positief beïnvloeden van verstoorde lichaamsbeleving is een van de kerninterventies binnen psychomotorische therapie. Voor het (beter) onderbouwen van interventies worden Nederlandstalige meetinstrumenten op het vlak van lichaamsbeleving ontwikkeld.
  Lees verder
 2. Bewegende kinderen: mentaal gezonde en tevreden kinderen? 21 november 2017

  Onderzoeksproject (lijn 3, lopend) - De psychosociale gezondheid van kinderen en hun kwaliteit van leven staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Aangenomen wordt dat voldoende lichamelijke activiteit de psychosociale gezondheid en kwaliteit van leven positief beïnvloedt. Maar klopt deze aanname wel?
  Lees verder
 3. Psychomotorische therapie bij chronische pijn 21 november 2017

  Onderzoeksproject (lijn 1, lopend) - De behandeling van mensen met chronische aspecifieke pijn is en blijft een gecompliceerd geheel, aangezien de diagnose vaak complex is. Lichaamsbewustzijn kan hier een rol spelen, maar er zijn nog geen onderzoeksdata die aantonen dat dit ook daadwerkelijk effect heeft.
  Lees verder
 4. Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 31 oktober 2017

  Publicatie (2017) - Dr. Lia van der Maas en dr. Hanneke Kalisvaart, beiden als onderzoekers verbonden aan het lectoraat schreven een hoofdstuk in het Handboek. Hierin wordt beschreven hoe psychomotorische therapie kan bijdragen aan de behandeling door het bevorderen van lichaamsbewustzijn.
  Download
 5. Seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking: de inzet van psychomotorische therapie 15 september 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit project werkt het lectoraat met partners aan de onderzoeksvraag: ‘Op welke wijze kunnen psychomotorische therapeuten bijdragen aan de diagnostiek en behandeling van problematiek voortvloeiend uit seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking?’
  Lees verder
 6. Body-relatedness 09 november 2015

  Onderzoeksproject (lijn 1, lopend) - In dit project wordt onderzoek gedaan naar de waarde van lichaamstekeningen en gestandaardiseerde observatie binnen de fysiotherapie voor diagnostiek en behandeling van ernstige klachten die in onvoldoende mate verklaard kunnen worden.
  Lees verder
 7. Effectevaluatie activiteiten Respo International 28 oktober 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Respo International heeft de verplichting duidelijkheid te verschaffen over ondernomen activiteiten en de mate waarin verbetering is gerealiseerd binnen de lokale situatie (sport voor en positie van gehandicapten). Het is daarom van belang een model voor monitoring en evaluatie te ontwikkelen.
  Lees verder
 8. Onderzoek en scholing in de psychomotorische therapie 28 oktober 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Psychomotorisch therapeuten dienen over goede onderzoeksvaardigheden te beschikken om hun interventies te evalueren. Maar welke onderzoeksmogelijkheden zijn er? En welk scholingsaanbod op het gebied van onderzoeksvaardigheden hebben psychomotorisch therapeuten nodig?
  Lees verder
 9. Bewegen en bewogen worden. Over interventies en onderzoek in de psychomotorische therapie 29 november 2013

  Publicatie (2013) - In deze publicatie gaat lector Jooske van Busschbach in op de wetenschappelijke onderbouwing van bewegings- en lichaamsgerichte interventies, zoals die binnen de psychomotorische therapie (PMT) worden aangeboden en het belang ervan binnen de geestelijke gezondheidszorg.
  Download
 10. Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven 01 september 2010

  Publicatie (2010) - Onderzoek van Ad Hogendam en Roger Linger naar de implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven. Het doel van het onderzoek is succesvolle implementatiefactoren in kaart te brengen. Welke factoren dragen bij aan een succesvolle implementatie en welke factoren gaan dit juist tegen?
  Download