Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Samenwerking University Colleges Leuven-Limburg en William Paterson University

Onderzoeksproject (lopend) - Kenniskringleden Martijn Willemse en Erica de Bruïne participeren sinds 2012 in een internationaal samenwerkingsverband tussen Windesheim, University Colleges Leuven-Limburg (België) en de William Paterson University (VS). In dit project staat de vraag centraal hoe aanstaande leraren in lerarenopleidingen voorbereid worden op de latere samenwerking met ouders.

Fase 1

De eerste fase bestond uit een verkennend onderzoek. Ondanks het feit dat het vermogen tot samenwerken een wettelijk vastgelegde competentie is die studenten zich eigen moeten maken, bleek dat er in de eigen lerarenopleidingen voor primair en voortgezet onderwijs nauwelijks aandacht wordt besteed aan dit thema. Opleiders in de drie instituten gaven aan dat een gezamenlijke visie op dit onderwerp ontbrak.

Fase 2

In de tweede fase kreeg het onderzoek uit fase 1 een vervolg in een grootschaliger onderzoek onder 1.144 studenten. Daarnaast is in een tweede onderzoek onderzocht hoe andere lerarenopleidingen in Nederland en Vlaanderen het thema 'samenwerken' in hun curriculum hebben geïmplementeerd. Op basis van ervaringen en meningen van studenten hebben wij in deze fase bovendien aanbevelingen verzameld voor aanpassingen in het curriculum van de desbetreffende lerarenopleidingen.

Fase 3

In de laatste fase richt het onderzoek zich op resultaten van kleine veranderingen in het curriculum van de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs van Windesheim en University Colleges Leuven-Limburg. De veranderingen bestonden uit een college en een opdracht een startende leraar te interviewen over zijn ervaringen op dit vlak. De vragen die centraal stonden in dit onderzoek waren:

  • Zijn studenten zich bewust geworden van het belang van oudersamenwerking?
  • Zijn zij uitgedaagd leerdoelen te formuleren voor het laatste deel van hun studie?

Naar aanleiding hiervan willen wij de uitkomsten inbedden in een bredere Europese context in samenwerking met partners uit Noorwegen, Finland, Denemarken, Zweden, Italië, Spanje, Zwitserland en Engeland.

Abstract
Soort Praktijkgericht onderzoek
Omvang 2012 - 2018
Opdrachtgever Windesheim
Partners University Colleges Leuven-Limburg (België), William Paterson University (VS)
Status Lopend