Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Afstudeerthemagroep

Afstudeerprojecten (lopend) - Sinds 2013 begeleiden kenniskringleden van het kenniscentrum Bewegen en Educatie, Martijn Willemse en Erica de Bruïne, jaarlijks een groep studenten van de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs van Windesheim bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. De studenten richten hun afstudeeronderzoek op het thema samenwerken met ouders in het onderwijs.

Het begeleiden heeft twee doelen. Ten eerste willen we studenten door middel van onderzoek beter voorbereiden op de samenwerking met ouders in het onderwijs en ten tweede kunnen ze door een praktijkgericht onderzoeksproject bijdragen aan het ontwikkelen van kennis en dus verbeteringen in de schoolpraktijk.

Studenten hebben de afgelopen jaren onder meer het volgende onderzocht:

  • Hoe kan men in verband met wiskundehuiswerk in de vmbo-onderbouw beter samenwerken met ouders?
  • Hoe kan men met ouders samenwerken in een regionale school voor praktijkonderwijs?
  • Wat vinden ouders van de huidige samenwerking in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs?
Abstract
Soort Praktijkgericht onderzoek
Omvang 2013 - doorlopend
Opdrachtgever Windesheim
Status Lopend