Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Samenwerken met ouders in het onderwijs

Onderzoeksaccent

Hoe kan men in het onderwijs constructief samenwerken met ouders? Het lijkt een voor de hand liggende vraag, toch wordt deze nog te weinig gesteld.

Van schoolleiders tot leraren en van intern begeleiders tot zorgcoördinatoren: vraagt men professionals in het onderwijs of samenwerken met ouders van belang is voor de ontwikkeling van leerlingen, dan zullen velen van hen dit met ‘ja’ beantwoorden. Ook uit diverse publicaties, zoals Leraren en ouderbetrokkenheid (Bakker et al., 2013), blijkt het nut van zo’n goede samenwerking tussen leraar en ouder. Toch toont ander onderzoek aan dat veel lerarenopleidingen (basis- en voortgezet onderwijs) niet of nauwelijks aandacht besteden aan dit thema.

Onderzoek vanuit het kenniscentrum Bewegen en Educatie

In onderzoek van kenniskringleden van het kenniscentrum Bewegen en Educatie is aangetoond dat het samenwerken met ouders in lerarenopleidingen in Nederland en Vlaanderen voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs onvoldoende aan bod komt. Dit blijkt onder meer uit publicaties als Preparing teachers for family-school partnerships (Willemse et al., 2015). Daarom wordt binnen een apart thema vanuit het kenniscentrum Bewegen en Educatie onderzocht hoe aanstaande leraren hierop beter voorbereid kunnen worden, maar ook hoe scholen de samenwerking in de dagelijkse praktijk in de toekomst kunnen verbeteren.

Knelpunten

Startende leraren die terugblikken op hun studie geven aan dat zij baat hadden gehad aan scholing op het vlak van communicatie en dat zij weinig ervaring hebben opgedaan met oudercontacten. In de onderwijspraktijk reiken deze dan ook vaak niet verder dan het versturen van nieuwsbrieven of het houden van ouderavonden. Hierdoor laten veel scholen waardevolle samenwerkingskansen liggen, zeker als men bedenkt dat planmatig samenwerken op het gebied van taal- of rekenonderwijs effect heeft op de prestaties van basisschoolleerlingen óf op de profiel- en opleidingskeuze van leerlingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Onderzoeksvragen

Binnen dit onderzoeksthema richten wij ons daarom op drie vragen:

 • Hoe worden studenten voorbereid op het samenwerken met ouders?
 • Hoe ziet de bestaande praktijk in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs eruit?
 • Hoe kunnen aanstaande en zittende leraren beter ondersteund worden?

Publicaties
 1. Preparing teachers for family-school partnerships: a Dutch and Belgian perspective 31 augustus 2015

  Publicatie (2015) - Willemse, W., Vloeberghs, L., Bruïne, E.J. de, & Van Eynde, S. (2015). Preparing teachers for family–school partnerships: a Dutch and Belgian perspective. Teaching Education. DOI: 10.1080/10476210.2015.1069264 (via het DOI-nummer kunt u het artikel online aanschaffen via de uitgeverij van het tijdschrift Taylor & Francis, hieronder een abstract als download).
  Download
 2. De voorbereiding van aanstaande leraren in Vlaanderen en Nederland op samenwerken met ouders 31 maart 2015

  Publicatie (2015) - Vloeberghs, L., Willemse, M., Bruïne, E. de, & Van Eynde, S. (2015) De voorbereiding van aanstaande leraren in Vlaanderen en Nederland op samenwerken met ouders. Tijdschrift voor lerarenopleiders (als download een samenvatting van het artikel, voor meer informatie zie de website van VELON: http://www.lerarenopleider.nl/velon/tijdschrift/2995-2/).
  Download
 3. Preparing teacher candidates for family-school partnerships 31 mei 2014

  Publicatie (2014) - Een analyse van een exploratieve studie naar hoe leraren in opleiding worden voorbereid op een ouder-schoolpartnerschap. Bruïne, E. de, Willemse, T.M., D’Haem, J., Griswold, P., Vloeberghs, L., & Van Eynde, S. (2014). Preparing teacher candidates for family–school partnerships. European Journal of Teacher Education. DOI: 10.1080/02619768.2014.912628
  Download
 4. Samenwerking met ouders: een verplicht onderdeel in het curriculum van lerarenopleidingen? 31 oktober 2012

  Publicatie (2012) - Bruïne, E. de, & Willemse, T.M. (2012) Samenwerking met ouders: een verplicht onderdeel in het curriculum van lerarenopleidingen? In: F. Harinck, A. van de Ven en T.M. Willemse (Red.) Onderwijszorg en de keten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, pp 199-218 (als pdf het voorwoord, voor informatie zie: http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044129519).
  Download
Onderzoeksprojecten
 1. Afstudeerthemagroep 10 november 2015

  Afstudeerprojecten (lopend) - Sinds 2013 begeleiden kenniskringleden van het kenniscentrum Bewegen en Educatie, Martijn Willemse en Erica de Bruïne, jaarlijks een groep studenten van de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs van Windesheim bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. De studenten richten hun afstudeeronderzoek op het thema samenwerken met ouders in het onderwijs.
  Lees verder
 2. Samenwerking University Colleges Leuven-Limburg en William Paterson University 10 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Kenniskringleden Martijn Willemse en Erica de Bruïne participeren sinds 2012 in een internationaal samenwerkingsverband tussen Windesheim, University Colleges Leuven-Limburg (België) en de William Paterson University (VS). In dit project staat de vraag centraal hoe aanstaande leraren in lerarenopleidingen voorbereid worden op de latere samenwerking met ouders.
  Lees verder
 3. Versterking van opleidingsscholen in Almere en Deltion College 10 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit project wordt onderzocht hoe de curricula van opleidingsscholen versterkt kunnen worden, zodat leraren in opleiding straks constructief kunnen samenwerken met ouders. Samen met scholen voor voortgezet onderwijs in Almere en het Deltion College (mbo) ontwikkelen we een module die studenten en startende docenten beter voorbereidt op het samenwerken met ouders.
  Lees verder