Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

VELON-themagroep

Onderzoeksproject (lopend) - De VELON-themagroep bestaat uit onderzoekers van vijf hogescholen die kennis ontwikkelen en delen op het vlak van professionalisering van lerarenopleiders ten aanzien van onderzoek en onderzoeksbegeleiding. Martijn Willemse en Fer Boei zijn themacoördinatoren van deze groep, die heeft bijgedragen aan de discussie over het belang van onderzoek in hbo-lerarenopleidingen.

De themagroep heeft good practices in kaart gebracht van Windesheim, HAN en Fontys, stimuleert mogelijkheden voor opleiders om ervaring op te doen en voedt de discussie over de vraag wat praktijkgericht onderzoek inhoudt. Het doel is dat men praktijkonderzoek als onderdeel van de professionele identiteit gaat beschouwen en dat men hierin vaardiger wordt. Ook zet de groep zich in voor randvoorwaarden, zoals het beschikbaar stellen van tijd of het verlenen van toegang tot databases.

De themagroep voert twee gesubsidieerde projecten uit. Eén betreft een landelijke community of inquiry, het andere inventariseert professionaliseringsactiviteiten op het vlak van praktijkonderzoek in de lerarenopleidingen (basis- en voortgezet onderwijs).

Professionaliseringsactiviteiten in lerarenopleidingen

Er wordt in kaart gebracht welke professionaliseringsactiviteiten lerarenopleidingen aanbieden en wat good practices zijn en hoe deze een bijdrage kunnen leveren aan de ‘kennisbasis voor lerarenopleiders’. Met de uitkomsten kunnen we verkennen of er behoefte bestaat aan instellingsoverstijgend aanbod, bijvoorbeeld op het vlak van registratieprocedure, onderzoek opzetten of het begeleiden van studentonderzoeken.

In het onderzoek staan twee vragen centraal:

  • Welke onderzoeksgerelateerde professionaliseringsactiviteiten worden er volgens leidinggevenden en lerarenopleiders georganiseerd?
  • Hoe worden deze vormen door hen gewaardeerd?

Om dit te beantwoorden, zijn vragenlijsten verstuurd: één aan leidinggevenden en één aan lerarenopleiders. Vragen hadden betrekking op professionaliseringsbeleid, de kenmerken, de waardering, het belang van praktijkgericht onderzoek in het hbo en de wens de professionele ontwikkelingsactiviteiten te continueren.

Abstract
Soort Praktijkgericht onderzoek
Omvang 2011 - doorlopend
Opdrachtgever Windesheim
VELON
Partners Fontys Hogescholen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool Rotterdam, Stenden
Status Lopend