Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Professionalisering lerarenopleiders door opleiding en registratie

Onderzoeksproject (afgerond) - In 2014 hebben onderzoekers Martijn Willemse en Fer Boei in een onderzoeksproject samengewerkt met collega’s van de Vrije Universiteit Amsterdam, Fontys Hogescholen, Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden. In dit project stond de vraag centraal hoe een opleiding en een registratietraject bijdroegen aan de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders.

In het kader van dit project richtten de onderzoekers zich op de portfolio’s van dertien lerarenopleiders. Deze lerarenopleiders hadden een opleiding voor opleiders gevolgd en daarnaast het VELON-registratietraject afgerond. In het onderzoek werd in kaart gebracht wat zij geleerd hadden, wat hun leerdoelen waren met betrekking tot hun toekomstige professionele ontwikkeling en welke activiteiten zij hiervoor hadden ingezet.

Achtergrond

Het onderzoek is deels een herhaald onderzoek dat eerder is uitgevoerd door Bob Koster, Jurriën Dengerink, Fred Korthagen en Mieke Lunenberg (2008). Uit dit onderzoek bleek dat drie elementen bijdroegen aan de professionalisering van lerarenopleiders: samenwerking en uitwisseling; theoretische handvatten die direct in de praktijk ingezet konden worden; en het model van de trainers. Lerarenopleiders rapporteerden dat ze zich bewust waren geworden van hun professionele identiteit en gedrag én dat zij meer kennis hadden vergaard.

Het artikel is te lezen in Journal of Education for Teaching:

Supporting the professional development of teacher educators in a productive way

Abstract
Soort Praktijkgericht onderzoek
Omvang 2014 - 2015
Opdrachtgever Windesheim
Partners Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Fontys Hogescholen
Status Afgerond