Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Professionele ruimte van docenten moderne vreemde talen

Onderzoeksproject (lopend) - Studenten die moderne vreemde talen studeren, ervaren in de praktijk geregeld discrepanties tussen de theorie en de dagelijkse (stage)praktijk. Verschillende visies op vreemdetalenonderwijs lijken naast elkaar te bestaan en daarbinnen is het soms moeilijk betekenisvol onderwijs te geven met aandacht voor intercultureel leren.

Onderzoeksvragen

  • Welke visie hebben docenten in het voortgezet onderwijs op de doelen en aanpak van het onderwijs in de moderne vreemde talen?
  • Kiezen ze voor betekenisvol en communicatief onderwijs in moderne vreemde talen?
  • Besteden ze daarbij aandacht aan intercultureel leren?
  • Ervaren ze in hun complexe schoolpraktijk spanningsvelden en professionele ruimte? 

Om studenten beter op deze praktijk te kunnen voorbereiden, beoogt dit onderzoek door interviews met docenten in de moderne vreemde talen in kaart te brengen wat hun oriëntatie op het onderwijs in deze moderne vreemde talen is, of zij spanningsvelden ervaren en hoe ze professionele ruimte creëren en benutten om daarmee om te gaan. Het gaat om zeven docenten van verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs. Ze zijn allen werkzaam in het tweedegraadsgebied en willen communicatief en betekenisvol onderwijs in de moderne vreemde talen in de praktijk brengen.

Meer weten?

Voor meer informatie en inlichtingen kunt u contact opnemen met Willine Sonnenberg: w.sonnenberg@windesheim.nl.

Abstract
Soort Kwalitatief
Omvang 7 docenten
Opdrachtgever Kenniskring lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs en lerarenopleidingen voortgezet onderwijs Windesheim
Status Lopend