Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Ontwikkeling van pedagogische idealen van leraren in opleiding

Onderzoeksproject (lopend) - Studenten hebben verschillende redenen om te kiezen voor het docentschap. Hier kunnen pedagogische idealen deel van uitmaken. Hoe verloopt de ontwikkeling van deze idealen in de vier jaar dat zij onderwijs krijgen en ervaringen opdoen in de praktijk als docent? En welke vormen van onderwijs dragen bij aan de vorming van hun pedagogische idealen?

Voor dit onderzoek zijn diverse leraren in opleiding geïnterviewd uit het eerste jaar van hun studie over wat zij straks als docent bij hun leerlingen willen bereiken. Hierbij gaat het om de toekomst van de leerling zelf en de samenleving. Deze studenten worden weer geïnterviewd in hun vierde jaar. Er wordt gevraagd naar hun pedagogische idealen en de ervaringen die deze idealen gevormd hebben gedurende de opleiding en de stage.

Daarnaast zijn er vragenlijsten afgenomen bij eerste- en vierdejaarsstudenten over hun idealen, hun motivatie om docent te worden en de doelen van het onderwijs. In de laatste fase van de studie zullen er focusgesprekken plaatsvinden met lerarenopleiders om te kijken wat de resultaten van de studies onder de studenten betekenen voor de inrichting van het onderwijs op de lerarenopleiding.

Publicatie

H. Simonsz (1-9-2014). Professional ideals of student teachers. Porto, ECER.

Meer weten?

Voor meer informatie en inlichtingen kunt u contact opnemen met Heleen Simonsz via 088 - 469 83 96 of: H.Simonsz@Windesheim.nl.

Abstract
Soort Mixed-method
Uitgevoerd bij Windesheim, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam 
Partners Universiteit voor Humanistiek
Subsidie Het project wordt gesubsidieerd door het expertisecentrum TechYourFuture.
Status Lopend