Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Onderzoekende groepsdialogen

Onderzoeksproject (lopend) - Doel is het ontwikkelen van onderwijs over en via onderzoekende groepsdialogen binnen de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs. Eén module is met het oog hierop ontwikkeld en wordt in elke fase van het ontwerponderzoek bijgesteld en uitgeprobeerd. Het onderzoek heeft inmiddels twee ontwerpfasen achter de rug.

Vier lerarenopleiders werken mee aan het ontwerp en het onderzoek van het onderdeel onderzoekende groepsdialogen in de module. De ontwikkeling van de module gaat zo hand in hand met het leren van lerarenopleiders op het gebied van onderzoekende groepsdialogen en het doen van teamonderzoek.

Wat zijn onderzoekende groepsdialogen?

Onderzoekende groepsdialogen zijn diepgaande gesprekken waarin studenten en leerlingen vraagstukken samen onderzoeken. Kennis en eigen ervaringen worden hierbij gedeeld en bevraagd. Door emoties en interesses ook ruimte te geven en te onderzoeken kan betekenisvol leren ontstaan. Dat deze gesprekken niet als vanzelf voldoende diepgang krijgen blijkt uit de eerste try-outs. Inmiddels wordt steeds duidelijker met welke startvragen een onderzoekende dialoog geopend kan worden, wat goede onderzoekende vragen zijn en welke afwegingen een gespreksleider tijdens het gesprek maakt.

Reacties op onderzoekende groepsdialogen uit het veld

Sander vertelt na afloop van het college waarom hij het belangrijk vindt om dit te leren: ”Ik denk dat dit in een klas goed kan werken, omdat je van elkaar leert en ervaringen deelt. Dit geeft de mogelijkheid om je leerlingen te leren kennen en te zien wie er meer op de achtergrond staat en wie meer op de voorgrond. Je ontdekt ook hoe een klas ergens over denkt. Dit kan jouw mening of denkwijze als docent ook beïnvloeden.”

Elske over het belang van groepsdialogen: “Je leert kinderen zichzelf te uiten en deel te nemen aan een gesprek. Hierdoor leren leerlingen bijvoorbeeld om elkaar uit te laten spreken en dat je elkaar niet altijd hoeft te overtuigen. Ook voor een team binnen een sectie lijkt me dit een aangename gespreksvorm.”

Uit de reactie van Pieter wordt duidelijk dat er meer nodig is dan één les om dit goed te leren. “Dit gesprek was voor mij een ontgroening, en er konden zeker nog veel dingen beter. Het lijkt me leerzaam om anderen in deze rol te zien om er zo bekwamer in te worden.”

Presentaties

  • Windesheim Parade november 2016
  • Presentatie en workshop over onderzoekende groepsdialogen op Eapril 2015, Velon 2015, Velon 2016

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marike Klomp, ms.klomp@Windesheim.nl.

Abstract
Soort Ontwerpgericht onderzoek
Omvang 120 studenten, onderdeel van een module
Opdrachtgever Lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs
Partner Vakgroep Onderwijskunde Windesheim (medeonderzoekers: Alwin Truin, Janneke te Marvelde)
Status Lopend