Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Leescultuur en opbrengstgericht werken

Onderzoeksproject (afgerond) - Goede leeropbrengsten ten aanzien van lezen, zoals de overheid die voor ogen heeft, worden in het basisonderwijs meestal bereikt door veel aandacht voor leestechniek en leesbegrip. Het blijkt echter dat een positieve leescultuur de basis vormt voor goede leeropbrengsten. Maar hoe realiseer je deze positieve leescultuur? En hoe draagt de leerkracht hieraan bij?

In dit project werd onderzocht wat de relatie is tussen de lezersidentiteit van de leerkracht en de leeropbrengst ten aanzien van het lezen op een basisschool. Ook werd gekeken naar hoe de lezersidentiteit van pabostudenten verbeterd kan worden. Kan het digitaal uitwisselen van leeservaringen hierin een rol spelen?

Daarnaast werd onderzocht of leraren in opleiding de basisschool waar zij hun afstudeerstage lopen in de praktijk kunnen helpen bij het vormgeven van een positieve leescultuur via praktijkgericht onderzoek.

Abstract
Soort Kwalitatief
Omvang 2 schoolverenigingen, bestaande uit 20 basisscholen
Opdrachtgever De PO-Raad heeft het project subsidie van de regeling Opbrengstgericht Werken toegekend.
Partners Schoolvereniging Vivente Zwolle en Schoolvereniging PCBO Voorst
Status Afgerond