Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Grip op burgerschap

Onderzoeksproject (afgerond) - Sinds enkele jaren zijn basisscholen in Nederland verplicht om aandacht te besteden aan burgerschap. Een maatschappelijke stage buiten de basisschool lijkt een kansrijke manier om hieraan te werken. Maar hoe kun je als basisschooldocent zo’n stage goed vormgeven en begeleiden zodat basisschoolleerlingen aantoonbaar hiervan leren?

Doel van het onderzoek

Dit onderzoeksproject moest basisscholen inzicht geven in hoe ze het burgerschapsonderwijs door middel van het buitenschools leren van leerlingen goed vorm kunnen geven.

Systematisch en doelgericht buitenschools leren

Samen met de Marnix Academie en acht basisscholen onderzocht Windesheim hoe basisschoolleerkrachten meer grip kunnen krijgen op het burgerschapsleren van hun leerlingen. Hiertoe hebben de samenwerkende partners eerst met elkaar bepaald hoe een goede burgerschapsactiviteit eruitziet, op welke leerdoelen deze gericht is en hoe leerlingen voor, tijdens en na de activiteit begeleid kunnen worden om de leerdoelen te bereiken. Op acht basisscholen hebben de leerlingen hun maatschappelijke stage afgerond en hebben de leerkrachten ervaring opgedaan met het begeleiden van hun leerlingen tijdens de stage. Vragen die speelden waren:

  • Welke meerwaarde heeft het stage lopen van de leerlingen in groepjes?
  • Kunnen leerlingen van elkaars ervaringen leren? Hoe?

Resultaten

Met dit onderzoek gingen de Marnix Academie en Windesheim niet alleen na hoe leerkrachten grip kunnen krijgen op het burgerschapsleren van hun leerlingen, maar onderzochten ze tevens hoe het beste aan de leerkrachtcompetenties gewerkt kan worden. Bij de lerarenopleidingen werd gekeken waar inbedding in het curriculum goed mogelijk is.

Aan het onderzoek werkten mee: Job Morsink, Yvonne Leeman en Marike Klomp.

Abstract
Soort Kwalitatief
Omvang

8 basisscholen deden mee aan het onderzoek:

  • De Horn, Wijk bij Duurstede
  • De Werkschuit, Wijk bij Duurstede
  • Schepershoek, Breukelen
  • De Zomergaard, Lopik
  • Graaf Jan van Montfoort, Montfoort
  • Gabrie Mehenschool, Amersfoort
  • Prins Bernhardschool, Nijverdal
  • De Wendakker, Zwolle
Subsidie Het Ministerie van OCW heeft Krachtig Meesterschap-subsidie aan het project toegekend.
Partners PC Hogeschool Marnix Academie in Utrecht
Universiteit voor Humanistiek in Utrecht
Status Afgerond