Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Deep learning in de Pabo

Onderzoeksproject (lopend) - In het studiejaar 2014-2015 heeft op de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) van Windesheim een pilot plaatsgevonden waarbij zeven studenten een periode lang aan de hand van bestaande leerdoelen hun eigen onderwijs vormgaven op scholen in het primair onderwijs met vernieuwende, toekomstgerichte onderwijsconcepten (NPDL of O4NT).

Doel van het onderzoek

Doel van de pilot was de vraag hoe het Pabocurriculum toekomstbestendig zou kunnen worden gemaakt. Deze pilot is met behulp van onderzoek gevolgd.

Voorlopige resultaten

Uit de voorlopige resultaten komt naar voren dat studenten zich door de werkwijze in de pilot eigenaar zijn gaan voelen van hun leerproces, wat betekenisvol leren, enthousiasme en trots met zich meebrengt. Verder blijkt dat ze vorm geven aan samen leren, vakinhouden integreren en zich uitgenodigd voelen tot kritisch denken, maar dat ze de theoretische verdieping maar ten dele zelfstandig tot stand kunnen brengen.

Publicatie

Presentatie Deep Learning op de Pabo op het Velon-congres in februari 2016 te Brussel.

Onderzoekers

Erna van Koeven, medeonderzoekers: Jarise Kaskens en Marlies Wolters

Abstract
Soort Beschrijvend onderzoek
Omvang N.v.t.
Partner Samenwerking Lerarenopleiding Basisonderwijs en kenniscentrum Bewegen en Educatie Windesheim
Subsidie N.v.t.
Status Lopend (start 2014, afronding 2016)