Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Burgerschap en schoolontwikkeling

Onderzoeksproject (afgerond) - In dit project van het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs werd op vier scholen voor het voortgezet onderwijs samen met leraren al onderzoekend gewerkt aan pedagogische kwaliteit als middel om burgerschapsvorming bij leerlingen te bevorderen. Welke sturing is er bijvoorbeeld vanuit school- en teamleiders nodig om burgerschap te stimuleren?

Werken aan pedagogische kwaliteit gaat samen op met werken aan een onderzoekende houding. Maar in welke mate leidt het ontwikkelen van een onderzoekende houding echt tot ander onderwijsgedrag van leraren? En is werken aan pedagogische kwaliteit een goede manier om tot een samenhangend aanbod van burgerschapsonderwijs in de school te komen?

Naast het ontwikkelen en testen van werkwijzen onderzocht Windesheim in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en vier scholen voor voortgezet onderwijs welke sturing er vanuit school- en teamleiders nodig is.

Resultaten

Het onderzoek moest de volgende resultaten opleveren:

  • Goed doordachte en geteste ontwerpen voor burgerschapsonderwijs met pedagogische kwaliteit- en professionaliseringstrajecten voor leraren, team- en schoolleiders
  • Een beschrijving van praktijkvoorbeelden voor onderwijs in de lerarenopleidingen
  • Participatiemogelijkheden voor studenten en docenten van beide hogescholen
Abstract
Soort Kwalitatief onderzoek
Omvang 4 scholen voor voortgezet onderwijs
Partners Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Status Afgerond (2010 - 2014)

Aan dit project was een RAAK-PRO-subsidie toegekend door het Ministerie van OCW.