Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Betekenisvol geschiedenisonderwijs

Onderzoeksproject (lopend) - Studenten starten op de Pabo met allerlei beelden over het vak geschiedenis. Ze denken vooral aan kennis over het verleden en geschiedenisleraren die boeiend verhalen kunnen vertellen. Veel studenten zien niet wat de betekenis van het vak geschiedenis kan zijn voor het dagelijks leven en de vorming van kinderen.

Pabostudenten hebben er nog nauwelijks over nagedacht hoe het vak kan bijdragen aan betrokkenheid bij, inzicht in en meningsvorming over maatschappelijke kwesties van vandaag. Ons doel is het ontwikkelen van betekenisvol geschiedenisonderwijs. Daarom de onderzoeksvraag: welke inhoud en aanpak in het geschiedenisonderwijs op de Pabo beïnvloeden de professionele identiteit van studenten zodanig dat zij gemotiveerd zijn om betekenisvolle geschiedenislessen te ontwerpen voor basisschoolleerlingen?

Methode

De geschiedenisdocenten van de Pabo van Windesheim, locatie Zwolle en Flevoland, ontwerpen betekenisvolle geschiedenislessen voor studenten in alle studiejaren van de Pabo. Zij observeren lessen bij elkaar en gaan door middel van interviews met studenten na welke aspecten in de les voor studenten betekenisvol en inspirerend waren. Het is de bedoeling om zo een goed inzicht te krijgen in de didactische en inhoudelijke aspecten in het onderwijsaanbod op de Pabo die bijdragen aan de gewenste vorming van de professionele identiteit van de studenten. Voor het studiejaar 2015 - 2016 zijn de eerste lessen ontworpen en ze vormen het onderwerp van onderzoek. Op basis van de resultaten worden de lessen voor het studiejaar 2016 - 2017 aangepast en weer onderzocht. Daarna volgt de rapportage.

Publicatie

Presentatie op Velon 2016 te Brussel

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Haar, CJ.Haar@windesheim.nl of Frank Willemars, f.willemars@windesheimflevoland.nl.

Abstract
Soort Kwalitatief (ontwerponderzoek met interviews en observaties)
Omvang N.v.t.
Opdrachtgever Lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs en Pabo Windesheim
Subsidie N.v.t.
Status Lopend (start januari 2015)