Vrij lezen en burgerschap in het mbo (onderzoekslijn 3)

Dit ontwerponderzoek gaat over de invoering van vrij lezen in het entree-onderwijs en opleidingen van andere niveaus in het mbo en over de verbinding van burgerschap en Nederlands in het mbo.

Het laat zien dat wanneer wordt geïnvesteerd in een leesroutine, in tijd voor lezen en in een aantrekkelijk boekenaanbod, ook studenten in de laagste mbo-niveaus met plezier kunnen lezen. Daarnaast wordt duidelijk dat mbo-studenten meer intrinsiek gemotiveerd raken voor het vak Nederlands wanneer gewerkt wordt met betekenisvolle (burgerschaps)contexten.    

Publicaties

Van Koeven, E. (2019). Stilte, wij lezen hier. Amsterdam: Stichting Lezen (https://www.lezen.nl/nl/publicaties/stilte-wij-lezen-hier) 
Van Koeven, E. (2019). Lezen en burgerschap. Praktische tips voor leraren in po en vo. Kwestie van Lezen 16. (https://www.lezen.nl/nl/publicaties/kwestie-van-lezen-deel-16-lezen-en-burgerschap)
Van Koeven, E. & Smits, A. (2019). Een website voor een geïntegreerde aanpak van burgerschap en Nederlands in het mbo. Mottart, A. & VanHoorn, S. (red.) 33ste HSN conferentie Onderwijs Nederlands. Gent, 2019. 128-130.
Van Koeven, E. (2018). De Weddenschap MBO. Amsterdam: Stichting Lezen.
Van Koeven, E. (2018). Lezen in een rijke (burgerschaps)context in het mbo. Van twaalf tot achttien (3), 26-28
Van Koeven, E. (2017). Contextgericht taal- en leesonderwijs gecombineerd met burgerschapsvorming. Een pilot. A. Mottart & S. Vanhooren (red.). 31ste conferentie onderwijs Nederlands. Gent: Skribis.  
Van Koeven, E. (2018). Lezen en schrijven in het middelbaar beroepsonderwijs. Mbo-docenten Nederlands denken na over betekenisvol, contextgericht, rijk taalonderwijs. A. Mottart, S. Vanhooren (red.). 32ste HSN-conferentie. Gent: Skribis.  
Van Koeven, E., Renssen, F. van & Smits, A. (2018). Ik kom hier om een beroep te leren, niet om te lezen… Over lezen in het vmbo en mbo. Remediaal 18 (3/4), 25-30. 
Van Koeven, E, Kootstra, G.J., De Groot, A., Schaafsma, F. (2018). Mbo-docenten Nederlands over hun vak. Platform voor Praktijkontwikkeling (https://plpo.nl/2018/02/27/mbo-docenten-nederlands-over-hun-vak/)
Koeven, E. van, Schaafsma, F. (2017) Levensverhalen van studenten. PIP-magazine 23(99), 22-30.
Koeven, E. van (2015). Je vak moet je doen, niet lezen. Vrij lezen in het entree-onderwijs. Amsterdam: Stichting Lezen.
Smits, A. & E. van Koeven (2012 – heden). Geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com (blog)

Abstract
Soort Ontwerponderzoek
Context  ROC Deltion College
Omvang 2015 - heden
Onderzoeker Erna van Koeven
Samenwerking Stichting Lezen
Status Lopend