Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

VAST-game

Onderzoeksproject (afgerond, lijn 3) - De VAST-game* is een serious game voor het leren van Engelse uitspraak, ontwikkeld door het gamebedrijf Magma Studios in Singapore in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf voor taaltraining Carnegie Speech Company. In dit onderzoek werd gekeken naar de potentie van de VAST-game in het basis- en voortgezet onderwijs.

Het onderzoek is in samenwerking met TNO uitgevoerd en werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Kennisnet.

Doel van het onderzoek

  • Effectiviteit en het werkingsmechanisme bepalen van de VAST-game voor het aanleren van Engelse uitspraak in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs 
  • Een methodologie en instrumentarium ontwikkelen om dit type innovatieve leermiddelen te evalueren

Onderzoeksgroepen

De game is ingezet op twee basisscholen en op twee scholen voor voortgezet onderwijs. Per school mocht een klas leerlingen gedurende acht weken een uur per week de game spelen. Een parallelgroep op die school kreeg in die periode het reguliere onderwijs Engels aangeboden. Voorafgaand aan de periode werd het niveau van de leerlingen bepaald en achteraf de eindsituatie.

Leer- en gamekenmerken

De volgende leerkenmerken zijn onderzocht: motivatie, zelfsturing, beoordeling van eigen kunnen, waarde van het onderwijs en betrokkenheid. Gamekenmerken die zijn onderzocht zijn: feedback, uitdaging en controle, regels en doelen, actietaal en gamewereld.

Effectiviteit VAST-game

Onderzocht is het leereffect en welke leer- en gamekenmerken door de leerlingen werden herkend naar aanleiding van het gegeven onderwijs. De uitkomsten van de gameklassen zijn vergeleken met de parallelgroep. Bovendien werd het verband tussen de leereffecten en leer- en gamekenmerken bekeken om zicht te krijgen op het onderliggende mechanisme.

Bij kinderen in het basisonderwijs is een significant groter leereffect (verbetering van Engelse uitspraak) geconstateerd na gebruik van de game dan in het reguliere onderwijs. In het voortgezet onderwijs is dit leereffect niet gevonden. De gamekenmerken hadden niet rechtstreeks verband met het gevonden leereffect, maar wel met de onderliggende leerkenmerken. Het gevonden leereffect heeft verband met de leerkenmerken motivatie, zelfsturing en betrokkenheid. We kunnen daarom veronderstellen dat de gamekenmerken invloed hebben op de leerkenmerken en dus een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het gevonden leereffect.

De game is nu commercieel verkrijgbaar onder de naam LINGO_Online.

Bekijk de trailer

* V.A.S.T. staat voor Voice-Activated Spy Technology.

Abstract
Soort Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
Omvang
  • 2 basisscholen
  • 2 scholen voor voortgezet onderwijs
Opdrachtgever Windesheim
Partners TNO
Status Afgerond