Technologie integratie door werkende leraren in een masteropleiding: didactisch redeneren en handelen (onderzoekslijn 1)

(Afgerond) Deze studie betrof de ontwikkeling van e-didactiek van werkende leraren in de mastermodule ‘Leren met ICT’. Deze module stelt technologisch-didactisch redeneren en handelen centraal met als doel om tot duurzame leer- en ontwikkelingsprocessen te komen.

De resultaten van de module zijn gemeten met behulp van een mixed methods design. Na de module toonden alle studenten bevredigende TPACK-scores en de meeste studenten (83%) ontwierpen lessen die een goede kwaliteit van technologie-integratie lieten zien. In 75% van de lessen werd een rijk scala aan technologische middelen gebruikt. Noch de kwaliteit van de technologie-integratie, noch het aantal gebruikte technologieën, bleek gerelateerd aan de TPACK-scores van de studenten na afloop van de module. Studenten meldden een ontwikkeling van onbewuste technologie-integratie naar bewuste technologie-integratie.

Publicaties

  • Smits, A., Voogt, J.M., & van Velze, E.M. (2018). The development of technology integration in a graduate course for practicing teachers. In M.L. Nies, C. Angeli and H. Gillow-Wiles (Eds.), Developing Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) in the Digital Age. Hershey, PA: IGI Global.
  • Smits, A., & van Velze, E.M. (2018). TPACK development in a graduate course for practicing teachers. Paper presented at SITE 2018, Washington D.C., 27-30 March 2018.
  • Smits, A., Bruijn, R., & van Velze, L. (2017). Leren redeneren over essentieel ICT gebruik in de klas. Paper gepresenteerd op de VELON conferentie, Amsterdam, 17 februari 2017. 
  • Smits, A., Bruijn, R., la Roi, H., van Renssen, F., Vellekoop, H., & van Velze, L. (2017). Teaching (future) teachers essential technology use. Paper presented at SITE 2017, Austin, TX, 6-9 March 2017.
Abstract
Soort Case study
Context  Master Educational Needs Windesheim 
Omvang 2 jaar
Onderzoekers Anneke Smits, Lieke van Velze, Joke Voogt
Samenwerking Roland Bruijn en Henk la Roi
Status Afgerond