Technologie integratie door toekomstige taaldocenten: overtuigingen en didactisch redeneren (onderzoekslijn 1)

(Lopend) Deze studie is een vervolg op het ontwerponderzoek waarin multimediale opdrachten geïntegreerd werden in een literatuurmodule voor derdejaarsstudenten Engels.

In deze module modelleerden de docenten het vakdidactisch redeneren rondom de multimediale opdrachten. In deze studie willen we na afloop van de module tot een dieper inzicht komen in het technologisch- pedagogisch denken en handelen van de studenten die deelnamen aan de module (TPR&A, Harris & Phillips, 2018).

In dit kwalitatieve meerjarige onderzoek vindt dataverzameling plaats door middel van semi-gestructureerde interviews met de deelnemers aan het einde van de module. In de interviews werd het didactisch redeneren en handelen van de studenten met betrekking tot technologie-integratie gepeild. Studenten laten tot nu toe verschillende niveaus van technologisch-didactisch redeneren en handelen zien, en er blijken ook een aantal bevorderende en belemmerende factoren voor TPR&A gerelateerd aan (onbewuste) overtuigingen over onderwijs die niet specifiek te maken hebben met technologie-integratie. 

Publicaties

Smits, A., la Roi, H., Bruijn, R., & Voogt, J. (2017).  Mapping prospective language teachers’ TPACK. Paper presented at EAPRIL 2017, Hämeenlinnaa, FI, 28 November-1 December. 
Smits, A., la Roi, H., & Bruijn, R. (2018). Prospective language teachers’ pedagogical reasoning about technology use.  Paper presented at SITE 2018, Washington D.C., 27-30 March 2018.
Smits, A., la Roi, H., Bruijn, R., & Voogt, J. (2019).  Prospective teachers’ technological pedagogical reasoning and action. Paper presented at SITE 2019, Las Vegas, USA 18-22 maart 2019.

 
Abstract
Soort Interviewstudie binnen Windesheim
Context  Lerarenopleiding Engels 
Omvang 4 jaar
Onderzoekers Anneke Smits, Henk la Roi, Roland Bruijn, Joke Voogt
Status Lopend