Spellet, Spellinginterventie zonder regels (onderzoekslijn 3)

(Afgerond) Ontwerponderzoek naar een spellingmethodiek voor groepjes spellingzwakke leerlingen waarin geen regels gebruikt worden, waarin aangesloten wordt bij de werking van het (spelling)geheugen en waarin aandacht is voor transfer naar het spontaan schrijven.

Onze centrale onderzoeksvraag luidde: Wat is een bruikbaar en effectief ontwerp voor een spellinginterventie die gebruikt kan worden in een groep(je) kinderen met een laag spellingniveau?

In de eerste fase van het onderzoek ontwierpen we de spellinginterventie op basis van literatuurstudie en contextanalyse. In een try out voerden Quadraat-medewerkers de interventie uit op 2 basisscholen met vier spellinggroepjes (in totaal 13 leerlingen). Hierna vond evaluatie plaats. Op basis van deze evaluatie stelden we de interventie bij. Daarna volgde een interventieperiode met de bijgestelde interventie op drie basisscholen met 6 spellinggroepjes (in totaal 18 leerlingen). 

Publicaties

Smits, A. & Scheeren, A (2017). Leren spellen met Spellet. Op: PlatformPraktijkontwikkeling.nl. Utrecht: WOSO 

Abstract
Soort Ontwerpgericht onderzoek
Context  Basisschool 
Omvang 2 jaar
Onderzoekers Anneke Smits, Elly Scheeren
Samenwerking Orthopedagogen-maatschap Kwadraat, Leiden
Status Afgerond