Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

De leerwaarde van serious gaming

Onderzoeksproject (lopend, lijn 3) - In het kader van het onderzoeksproject De leerwaarde van serious gaming wordt onderzocht welke games in het onderwijs effectief zijn en hoe men dat kan meten? Aan de hand van vijf games die gebruikt worden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hbo, wordt de effectiviteit van serious gaming binnen het onderwijs onderzocht.

Er zijn in Nederland veel bedrijven die games ontwikkelen voor educatieve doeleinden. Deze bedrijven zijn vaak goed in het ontwikkelen van spelconcepten, maar beschikken meestal over onvoldoende onderzoeksfaciliteiten om de leerwaarde van de games goed vast te stellen. De resultaten van dit onderzoek bieden gamebedrijven handvatten om hun producten te verbeteren. Daarnaast levert het onderzoek waardevolle informatie op voor de inzet van serious games in het onderwijs.

Serious games zijn games die gebruikt worden voor communicatie, voorlichting, educatie en training. Game-elementen worden ingezet om iets op een aantrekkelijke en veilige manier aan te leren of om een boodschap over te brengen.

Abstract
Soort Kwalitatief
Omvang Duur van 10 maanden
Opdrachtgever TNO
Partners Windesheim
Status Lopend