Het gebruik van multimedia opdrachten in het literatuuronderwijs (onderzoekslijn 3)

(Afgerond) Ontwerponderzoek naar hoe multimedia opdrachten zinvol en effectief geïntegreerd kunnen worden in het literatuuronderwijs in de lerarenopleiding en in het voortgezet onderwijs.

Het doel van dit onderzoek was het ontwerpen van effectieve multimedia-opdrachten voor literatuuronderwijs met bijbehorende e-didactiek.  We beoogden daarmee groei in leesmotivatie en in TPACK bij de studenten. 

Het onderzoek vond plaats in twee fasen; jaar 1 en 2. Tussendoor vonden aanpassingen plaats in het ontwerp op basis van de bevindingen. Dit betrof met name het voorkomen van cognitieve overload in studenten die niet handig waren met ICT. In het tweede jaar werd in de les gewerkt aan de opdrachten zodat ‘just in time’ technische ondersteuning kon plaatsvinden. Verder werden  studenten in het tweede jaar ondersteund met door de docenten geproduceerde worked examples van de opdrachten. 

Het gebruik van de multimedia opdrachten tijdens literatuuronderwijs in de lerarenopleiding leidde tot een positieve ontwikkeling in de TPACK van studenten (zelfrapportage). Ook hadden de studenten uiteindelijk overwegend een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van ICT in hun toekomstige eigen onderwijs voor VMBO/MBO. Voor sommige studenten was ICT (met name in jaar 1) een technische barrière die de aandacht afleidde van literatuur. Dit werd veroorzaakt door onvoldoende handigheid met ICT die leidde tot ineffectieve externe cognitieve belasting. Voor de studenten die ICT niet als barrière beschouwden hadden de multimedia opdrachten vaak een positieve invloed op het lees engagement omdat dit type opdrachten diep lezen nodig maakte en ook faciliteerde. Zij gaven aan dat de opdrachten boeken ‘tot leven brachten’ en dat juist de uitdaging van het vertalen van boeken naar een ander medium (transmediatie) leidde tot meer begrip en een diepere beleving. 

Publicaties

Smits, A., Bruijn, R., van Renssen, F., la Roi, H. & Voogt, J. (2016). Literatuuronderwijs met multimediale blogopdrachten: ontwerponderzoek in een multidisciplinair team. Paper gepresenteerd op de VELON conferentie, Brussel, 4-5 februari 2016.
Smits, A., Bruijn, R., van Renssen, F., la Roi, H. & Voogt, J. (2016). Teaching literature with multimedia blogs: designing for TPACK in a team of teacher educators. Paper presented at SITE 2016, Savannah, Georgia, 4-5 februari 2015. 21-25 march 2016.
Renssen, F. van, Vellekoop, H., & Smits, A. (2016). Ict is zeg maar (niet) echt mijn ding. Met multimediablogs naar betekenisvol literatuuronderwijs. In A. Mottart & S. Vanhooren (Eds.), 30ste Conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Skribis.
Smits, A., Bruijn, R., la Roi, H., van Renssen, F., Vellekoop, H., & Voogt, J. (2016). Fostering both literary and TPACK competencies in language teacher education. Paper presented at EAPRIL 2016, Porto, 22-25 November 2016.
Voogt, J., McKenney, S., Trimbos, B., Fasoglio, D., Fisser, P., Strijker, A., Tai, S.J.D., Smits, A., Bruijn, R., la Roi, H., van Renssen, F. & Crawford-Schmidt, D. (2016). TPACK in language teaching: Implications for teacher education. In G. Chamblee & L. Langub (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2016 (pp. 3121-3125). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
Smits, A., Bruijn, R., la Roi, H., van Renssen, F., Vellekoop, H., & van Velze, L. (2017). Teaching (future) teachers essential technology use. Paper presented at SITE 2017, Austin, TX, 6-9 March 2017.
Smits, A., Voogt, J., Bruijn, R., la Roi, H., van Renssen, F. Vellekoop, H. (2017). Met multimediale opdrachten naar motiverend literatuuronderwijs. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen, 28-30 juni. Antwerpen.  

Abstract
Soort Ontwerpgericht onderzoek binnen Windesheim
Context  Lerarenopleiding Engels en Nederlands 
Omvang 2 jaar
Onderzoekers Anneke Smits, Roland Bruijn, Floor van Renssen, Henk la Roi, Joke Voogt
Samenwerking Heleen Vellekoop
Status Afgerond