Een leergemeenschap Onderwijs in leesbegrip (onderzoekslijn 3)

Dit ontwerponderzoek gaat over de ontwikkeling van een onderbouwde aanpak voor onderwijs in leesbegrip en digitale geletterdheid in een leergemeenschap met leraren van tien basisscholen.

Doordat de leraren in de praktijk interventies uitproberen en deze tijdens de bijeenkomsten van de leergemeenschap delen met de andere deelnemers wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan een werkbare aanpak voor leesbegrip. Het doel is dat de betrokken leraren vervolgens zelf hun team verder kunnen scholen. 

Publicaties

Smits, A. & van Koeven, E. (2019). Focus op begrip: de ontwikkeling van een methodiek voor begrijpend lezen. Mottart, A. & VanHoorn, S. (red.) 33ste HSN conferentie Onderwijs Nederlands. Gent, 2019. 21-26.
Smits, A. & E. van Koeven (2012 – heden). Geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com (blog)

Abstract
Soort Ontwerponderzoek
Context  Basisonderwijs
Omvang 2017 - heden
Onderzoekers Anneke Smits, Erna van Koeven
Status Lopend