Digitale geletterdheid: verbetering van het curriculum bij Nederlands en verder (onderzoekslijn 3)

(Afgerond) Alle informatie staat tegenwoordig online. Ook de communicatie verloopt grotendeels via internet. De maatschappij en het onderwijs vragen dat mensen/ leerlingen bekwaam zijn in het omgaan met digitale informatie, dat zij digitaal geletterd zijn.

Onderzoek maakt duidelijk dat dat veel leerlingen, ondanks dat ze hun hele leven al op internet zitten, daar vaak niet goed in zijn. Vaardigheden voor het zoeken van informatie, het beoordelen van de kwaliteit van informatie en de weg vinden in de oneindige oceaan van informatie schieten tekort. Sommige leerlingen (zie PISA 2019) zijn zelf functioneel ongeletterd. Om in de nieuwe onlinewereld bekwaam te zijn, hebben leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden nodig die in het traditionele onderwijs nog nauwelijks systematisch aandacht krijgt. Het is een belangrijke, relatief nieuwe, taak voor het onderwijs. Taalonderwijs, of Nederlands heeft hierin een belangrijke rol. In dit survey-onderzoek werd de online geletterdheid van leraren onderzocht.    

Publicaties

Clemens, J. (2018b) Digitale geletterdheid: een nieuwe uitdaging voor taalhulpverlening en taalonderwijs. Remediaal Juli 2018
Clemens, J. (2018a) Digitale geletterdheid en taalvaardigheid. De leraren Nederlands aan zet. Levende Talen Magazine, 4 (mei 2018).
Clemens, J. (2014 e). Eindrapport Survey onlinegeletterdheid . Zoetermeer: Kennisnet.
Clemens, J. (2014 d) Onlinegeletterdheid moet omhoog. LBRT Tijdschrift voor Remedial Teaching. 2015 | 01
Clemens, J. (2014 c). Online tekstbegrip en online geletterdheid. Het nieuwe lezen, anders bekeken. Levende Talen Magazine, 4 (mei 2014).

Abstract
Soort Survey-onderzoek
Context  Landelijk
Omvang 1 jaar
Onderzoeker Jeroen Clemens
Status Afgerond