De rol van de docent en zijn of haar doceerbenadering (onderzoekslijn 1)

Dit promotie-onderzoek is specifiek gericht op de rol van de docent in het honours-onderwijs op Windesheim en kent de verschillende deelstudies.

Dit onderzoeksproject kent de volgende deelstudies:

  • Onderzoek naar de rol van leidinggevenden bij de invoering van honours onderwijs en de mogelijkheden die zij hebben en zien voor de agency van docenten. 
  • Onderzoek naar de gehanteerde doceerbenaderingen die dezelfde docenten inzetten in zowel honours als regulier onderwijs om hun studenten te laten floreren. 
  • Onderzoek in de authentieke praktijk naar de doceerbanderingen binnen een leeromgeving van honours onderwijs.

Publicaties

Kingma, T., Kamans, E., Heijne-Penninga, M., & Wolfensberger, M. V. C. (2016). De autonomie-ondersteunende doceerstijl in excellentieprogramma’s: de invloed van mindset, motivatie en druk vanuit de sociale werkomgeving. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 34(1), 5-22.  

Kingma, T., Dommerholt, K., & Rijsdijk, E. (2017). The honours learning environment of  Windesheim University of Applied Sciences. Journal of the European Honors Council, 1(2), 1-13. doi:https://doi.org/10.31378/jehc.19 

Kingma, T., Heijne-Penninga, M., & Wolfensberger, M. V. C. (2018). “Offering freedom” as a teaching strategy for honors students. Journal of the European Honors Council, 2(1), 1-5. doi:https://doi.org/10.31378/jehc.7 

Abstract
Soort Promotieonderzoek
Context  Honours College Windesheim 
Omvang Vier jaar
Onderzoeker Tineke Kingsma
Samenwerking Begeleidingsteam: Prof. Dr. Joke Voogt (UvA) en Prof. Dr. Debbie Jaarsma (UMCG)
Status Lopend