Culturele diversiteit zichtbaar maken door levensverhalen (onderzoekslijn 4)

Dit onderzoek is gericht op het zichtbaar maken van culturele diversiteit op de hogeschool Windesheim door middel van verhalen.

Narrativiteit is van belang om de eigen identiteit te leren kennen (López-Bech, Zúniga 2017). Persoonlijke (digitale) verhalen zorgen voor meer inclusie leiden tot meer een kwalitatief betere samenwerking en leiden tot meer begrip en een zich geaccepteerd voelen. In dit project leggen studenten uit de afdelingen BE (Bewegen en Educatie) en BMR (Business, media en recht) contact met mede-studenten om hun levensverhalen te verbeelden. De studenten worden begeleid door docenten van BE en BMR. Niet alleen het 'product' (de levensverhalen) staat centraal, maar de ervaringen van de studenten. De levensverhalen worden zo vormgegeven dat ze op verschillende manieren (op papier, door middel van vlogs of digital stories) verspreid kunnen worden. De levensverhalen  vormen vervolgens materiaal voor gesprekken over inclusiviteit binnen Windesheim: tussen studenten én docenten. Ze zullen worden ingezet in het onderwijs, bij open dagen, tijdens voorlichtingsactiviteiten en bij levensbeschouwelijke activiteiten in de hogeschool. Studenten zijn tijdens het project in ‘the lead’. Zij zoeken de verhalen, geven de verhalen vorm en brengen de verhalen voor het voetlicht. Ook gebruiken zij de verhalen om een diversiteitstraining te maken voor docenten. Naar het proces van de totstandkoming van de levensverhalen wordt onderzoek gedaan. 

Abstract
Soort Kwalitatief
Context  Hogeschool Windesheim 
Omvang 2 jaar
Onderzoekers Floor van Renssen en Gertjan Aalders
Samenwerking Students4Students, ECHO, Anneke Postma, Erna van Koeven
Status Lopend