Computational thinking (onderzoekslijn 1)

In dit ontwerponderzoek worden door twee docentontwerpteams voorbeeldmatige lesmaterialen Computational Thinking ontwikkeld die aantrekkelijk, betekenisvol, relevant en bruikbaar zijn voor alle doelgroepen en alle profielen in het vmbo.

Abstract
Soort Ontwerponderzoek
Context  vmbo 
Omvang 2 jaar
Onderzoekers Diane van der Linde, Herma Jonker, Ferry Boschman
Samenwerking Tech Your Future
Status Lopend