Co-creatie en realisatie van kansen: toekomstbehendig ondernemen (onderzoekslijn 4)

Het platform STUDIO 21CS voor onderzoek naar 21st century skills heeft als doel het werk van professionals - nu en in de toekomst - te verbeteren.

Het is een ontmoetingsplek om complexe vraagstukken gezamenlijk aan te pakken. Onderzoekers en partners uit de beroepspraktijk werken tijdens werkplaatssessies intensief samen aan nieuwe benaderingen voor maatschappelijke uitdagingen. In de werkplaats “Co-creatie en realisatie van kansen: toekomstbehendig ondernemen” werken we samen aan een voorstel voor een ontwerpend onderzoek dat uitgevoerd worden in creatieve Maaklabs.

STUDIO 21CS kiest voor een benadering van de 21st century skills als een handvat voor nieuwe aanpakken en oplossingsrichtingen van complexe vraagstukken – gericht op de (toekomstige) professional. Hoe kunnen we tot een toepasbare modellen komen om vanuit verschillende disciplines gezamenlijk aan ‘wicked problems’ te werken? Vanuit de gedachte dat ieder perspectief een eigen kwaliteit heeft die bij kan dragen aan een oplossingsrichting.

Complexe (wicked) vraagstukken vragen om nieuwe (originele) invalshoeken, hiervoor onderzoeken we wat de creatieve werkwijze zoals we die kennen uit kunst-, ontwerp- en mediatechnologiesector te bieden heeft voor een complex MKB-vraagstuk. Dit voorstel voor een ontwerpend onderzoek bestaat uit een aantal casestudies die uitgevoerd worden in creatieve maaklabs. In deze maaklabs staat de vraagarticulatie van een complex vraagstuk: het personeelstekort op de innovatieve MKB arbeidsmarkt, centraal. In de maaklabs wordt het MKB vraagstuk door de creatieve professionals uit de creatieve industrie voorzien van nieuwe perspectieven, nieuwe vragen en denkrichtingen.
Het onderzoek bevindt zich nog in de ontwerpfase, de vraagarticulatie komt voort co-creatie labs. Het onderzoek beslaat vragen rondom de mismatch tussen afgestudeerden en de arbeidsmarkt. De geanalyseerde creatieve maakprocessen leveren uiteindelijk building blocks op voor het overbruggen van de mismatch tussen afgestudeerden en de arbeidsmarkt en input voor onderwijsvernieuwing met 21ste-eeuwse vaardigheden.

Abstract
Soort Kwalitatief
Context  Hogeschool Windesheim 
Omvang 1 jaar
Onderzoeker Marieke Veltman
Samenwerking SIA Kiem (de Haagse Hogeschool, HKU, Hogeschool Rotterdam, SETUP, De Waag Society, V2_unstable media, ECBO, Click.nl (https://studio21cs.nl/report/pilot-co-creatie-en-realisatie-van-kansen-toekomstbehendig-ondernemen/)
Status Lopend