Boundary crossing in de context van het aanpakken van wicked vraagstukken (onderzoekslijn 4)

We vinden het belangrijk dat leerlingen/studenten al tijdens hun studie leren omgaan met de verschillende kenmerken van complexe maatschappelijke vraagstukken: onzekerheid, dynamiek, complexiteit, de betrokkenheid van een diverse groep stakeholders met soms conflicterende belangen.

Boundary crossing skills spelen hierbij een belangrijke rol. Er is nog weinig bekend over wat de effectieve leermechanismen hiervoor zijn en hoe deze leermechanismen kunnen worden in een hbo-curriculum. Het doel van dit onderzoek is om ontwerpkennis in de vorm van ontwerpprincipes te genereren voor het ontwerp en de implementatie van onderwijs dat tot doel heeft om de ontwikkeling van de boundary crossing skills van leerlingen/studenten te bevorderen in interdisciplinaire en multi-stakeholder contexten van het aanpakken van wicked vraagstukken.  

Het project bestaat uit vier deelstudies:

  1. Een internationale multiple-case studie van zes bestaande veelbelovende praktijken die een reeks heuristieken heeft opgeleverd die in vervolgstudies verder aangescherpt en uitgewerkt kunnen worden (Veltman, Van Keulen & Voogt, 2019).
  2. Wicked vraagstukken en het proces van probleemoplossen: een multiple-case studie van zes nieuwe of herontwikkelde praktijken waarin wordt onderzocht hoe de wicked vraagstukken waar leerlingen/studenten aan werken en het proces van werken aan deze vraagstukken kunnen dienen als vehikel voor het leren en het ontwikkeling van boundary crossing skills.
  3. Boundary crossing leermechanismen: een multiple-case studie van zes nieuwe of herontwikkelde praktijken waarin wordt onderzocht welke eigenschappen van een onderwijsontwerp de ontwikkeling van boundary crossing leermechanismen bevorderen.
  4. Een kwantitatieve analyse van een self-assessment tool voor leerlingen/studenten waarin leerlingen/studenten van zes hoger beroeps-onderwijsprogramma’s werken aan wicked vraagstukken hun boundary crossing skills en innovatiecompetenties beoordelen.

Publicaties

M. E. Veltman, J. Van Keulen & J. M. Voogt (2019): Design principles for addressing wicked problems through boundary crossing in higher professional education, Journal of Education and Work, DOI: 10.1080/13639080.2019.1610165

Voogt, J.M., Veltman, M.E., Van Keulen, J. (2019). Kritisch denken als een 21ste-eeuwse vaardigheid: veelbelovende aanpakken voor de onderwijspraktijk. Pedagogische Studiën

Abstract
Soort Promotieonderzoek
Context  Hogeschool Windesheim 
Omvang Vier jaar
Onderzoeker Marieke Veltman
Samenwerking Joke Voogt, Hanno van Keulen
Status Lopend