Betekenisvol leren met ICT (onderzoekslijn 3)

Betekenisvol leren vindt plaats door nieuwe kennis te verbinden aan kennis die leerlingen al bezitten.

Het is boeiend, actief, relevant en sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen. Leren vindt altijd plaats in verbinding met anderen en de samenleving. De leeromgeving is uitnodigend en leerlingen denken in interactie actief na over inhoud, zodat kennisconstructie mogelijk is. Het veelzijdig verbinden binnen relevante mentale netwerken vergroot de bruikbaarheid in verschillende situaties en over langere termijn. Dit onderzoek heeft tot doel dat studenten aan de lerarenopleiding kennis maken met leertheorieën door basisschoolleerlingen te observeren en hun observaties te vertalen naar een digital story. In een gesprek lichten zij hun digital story toe en verbinden die met de theorie. Het project leidt tot kennis over het leren van studenten, het handelen van docenten en het inzetten van ICT in het curriculum. 

Abstract
Soort Ontwerponderzoek
Context  Lerarenopleiding Basisonderwijs 
Omvang 2017 - heden
Onderzoeker Marianne Lok
Samenwerking Hans Drost, Andra Knetsch-Schapink
Status Lopend