Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Zingeving en geweld op de scholen

Onderzoeksproject (lopend) - 'School shootings' zijn een vrij nieuw maatschappelijk verschijnsel, dat echter aan velen het leven heeft gekost. De daders zeggen opvallend vaak dat zinloosheid in hun leven de reden is van hun daad. Zingevingsproblematiek lijkt dus een rol te spelen. Maar verklaart dit ook het ontstaan ervan?

Geweld op scholen, zeker met een dodelijke afloop, heeft een grote impact op de samenleving. Ouders, leerlingen en docenten verliezen het vertrouwen in de veiligheid van scholen. Als het gaat om de kwaliteit van ons onderwijs, gaat het zeker ook om het aspect veiligheid. Het onderzoek spitst zich dan ook toe op de vraag hoe aandacht voor zingeving in het onderwijs kan bijdragen aan preventie van 'school shootings'.

Dit promotieonderzoek naar de achtergronden van 'school shooters' maakte als project deel uit van de onderzoekslijn Onderwijs en Veiligheid van het lectoraat Veiligheid & Sociale Cohesie. Een ander project in deze onderzoekslijn was onder meer de ontwikkeling van een Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen. De onderzoekslijn maakt nu deel uit van het onderzoeksthema Educatie.

Abstract
Soort Kwalitatief
Omvang Promotietraject
Opdrachtgever Ministerie van OCW
Partners Centrum School en Veiligheid
Status Lopend