Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen

Onderzoeksproject (lopend/afgerond) - Een schoolaanslag wijkt op een aantal punten af van meer bekende soorten calamiteiten, zoals een brand of het plotseling overlijden van een persoon. Desondanks hebben schoolbesturen onvoldoende handvatten hoe ze met een (dreigende) aanslag moeten omgaan.

Hoe kunnen scholen dergelijke aanslagen zo veel mogelijk voorkomen en hoe kunnen zij - als er toch een schoolaanslag plaatsvindt - de gevolgen ervan zo beperkt mogelijk houden?

Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen

Deze handreiking moet scholen aanzetten het verschijnsel schoolaanslagen te integreren in hun schoolveiligheidsbeleid en hun zorgbeleid. De handreiking informeert en geeft adviezen over het herkennen van mogelijke waarschuwingssignalen die voortekenen kunnen zijn van een schoolaanslag.

De ontwikkeling van deze Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen maakte als project deel uit van de onderzoekslijn Onderwijs en Veiligheid van het lectoraat Veiligheid & Sociale Cohesie. Een ander project in deze onderzoekslijn was onder meer een promotieonderzoek naar de achtergronden van 'school shooters'. De onderzoekslijn maakt nu deel uit van het onderzoeksthema Educatie.

Abstract
Soort Kwalitatief
Omvang Drie onderdelen
Opdrachtgever Ministerie van OCW
Partners Centrum School en Veiligheid
Status Lopend/afgerond