Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Onderwijs en Veiligheid

Onderzoeksaccent

Hoe kunnen we schoolaanslagen voorkomen? Binnen dit onderzoeksthema wordt aan de hand van concrete voorvallen en onderzoek gekeken naar het fenomeen geweld op scholen.

Definitie schoolaanslag

Een schoolaanslag is een geplande, gerichte en een ernstige geweldsdaad op een onderwijsinstelling. Het gaat om incidenten waarbij wapens worden gebruikt en die een school niet alleen kan oplossen. In deze specifieke context hebben we het over acties uitgevoerd door leerlingen of studenten van de onderwijsinstelling. In Duitstalige landen wordt een schoolaanslag meestal een ‘Amoklauf’ genoemd en in Engelstalige landen een ‘school shooting’.

Meer kennis nodig

Het is belangrijk dat de onderwijsinstellingen in Nederland voldoende kennis in huis hebben om met dit thema om te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat het risico van een schoolaanslag niet geheel te voorkomen is, maar dat er instrumenten denkbaar zijn die het risico kunnen verminderen en het bewustzijn van onderwijspersoneel kunnen vergroten. Op deze manier kunnen de onderwijsinstellingen hun veiligheidsbeleid en de preventiemaatregelen verder ontwikkelen en implementeren.

Onderzoekslijn

Vanuit de onderzoekslijn Onderwijs en Veiligheid wordt binnen het kenniscentrum Bewegen en Educatie van Windesheim onder meer een Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen ontwikkeld en onderzoek verricht naar de preventie van ongewenste omgangsvormen in het onderwijs en 'school shootings'. De onderzoekslijn maakte als project deel uit van het lectoraat Veiligheid & Sociale Cohesie. Na acht productieve jaren met goede onderzoeksresultaten en bijdragen aan het onderwijs, heeft Windesheim besloten het lectoraat Veiligheid en Sociale Cohesie per 1 januari 2014 stop te zetten. De onderzoekslijn Onderwijs en Veiligheid maakt daarom nu deel uit van het kenniscentrum Bewegen en Educatie.

Publicaties
Onderzoeksprojecten
  1. Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen 11 mei 2016

    Onderzoeksproject (lopend/afgerond) - Een schoolaanslag wijkt op een aantal punten af van meer bekende soorten calamiteiten, zoals een brand of het plotseling overlijden van een persoon. Desondanks hebben schoolbesturen onvoldoende handvatten hoe ze met een (dreigende) aanslag moeten omgaan.
    Lees verder
  2. Zingeving en geweld op de scholen 11 mei 2016

    Onderzoeksproject (lopend) - 'School shootings' zijn een vrij nieuw maatschappelijk verschijnsel, dat echter aan velen het leven heeft gekost. De daders zeggen opvallend vaak dat zinloosheid in hun leven de reden is van hun daad. Zingevingsproblematiek lijkt dus een rol te spelen. Maar verklaart dit ook het ontstaan ervan?
    Lees verder